This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Centrální serózní chorioretinopatie

Celkem 12 výsledků

 • NCT05390619
  Nábor
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie, Terapie, Fotodynamika
 • NCT05278169
  Nábor
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT05337332
  Nábor
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie, Irvine-Gassův syndrom, Pars Planitis, Cystoidní makulární edém
 • NCT04723160
  Dokončeno
  Podmínky: Diabetic Retinopathy, Okluze retinální žíly, Okluze retinální tepny, Centrální serózní chorioretinopatie, Patologická krátkozrakost, Retinitis Pigmentosa, Epiretinální membrána, Makulární díry, Neexsudativní věkem podmíněná makulární degenerace, Exsudativní věkem podmíněná makulární degenerace, Podezření na glaukom, Optická atrofie, Oddělení síťnice
 • NCT05104138
  Dokončeno
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT04936490
  Nábor
  Podmínky: Chorioretinopatie, centrální serózní
 • NCT02141308
  Nábor
  Podmínky: Retinal Artery Occlusions, Polypoidní choroidální vaskulopatie, Sítnicové arteriální makroaneuryzma, Juxtafoveal Telangiecasia, Centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT04224831
  Dokončeno
  Podmínky: Central Serous Chorioretinopathy, Chronická centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT03758963
  Dokončeno
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT01797861
  Dokončeno
  Podmínky: Chronická centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT00211393
  Dokončeno
  Podmínky: Chronická centrální serózní chorioretinopatie
 • NCT00403325
  Dokončeno
  Podmínky: Centrální serózní chorioretinopatie