This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Ehlers-Danlosův syndrom

Celkem 19 výsledků

 • NCT05432466
  Nábor
  Podmínky: Vaskulární Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT04036305
  Registrace pomocí pozvánky
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, Anestezie, lokální
 • NCT05148039
  Nábor
  Podmínky: Hypermobilní Ehlers-Danlosův syndrom, Syndrom dráždivého tračníku, Funkční Gastrointestinální poruchy
 • NCT05137379
  Dokončeno
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT05279937
  Dosud nebyl přijat
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, Bolesti v kříži, Sakroiliakální nestabilita
 • NCT05516043
  Dokončeno
  Podmínky: Arteriální aneuryzma, Onemocnění periferních tepen, Marfanův syndrom, Arteriální disekce, Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT05000151
  Dokončeno
  Podmínky: Hypermobilní Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT04680793
  Dokončeno
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT05463679
  Dosud nebyl přijat
  Podmínky: Vaskulární Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT05434728
  Registrace pomocí pozvánky
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, EDS, Klasický Ehlers-Danlosův syndrom, Klasická EDS (cEDS), Hypermobilní Ehlers-Danlosův syndrom, Hypermobilní EDS (hEDS), Vaskulární Ehlers-Danlosův syndrom, Cévní EDS (vEDS)
 • NCT05429996
  Registrace pomocí pozvánky
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, Klasický Ehlers-Danlosův syndrom, Hypermobilní EDS (hEDS)
 • NCT04890431
  Nábor
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom
 • NCT05212129
  Nábor
  Podmínky: Funkční Gastrointestinální poruchy, Hypermobilní Ehlers-Danlosův syndrom, Syndrom posturální ortostatické tachykardie, Onemocnění autonomního nervového systému, Nerovnováha autonomního nervového systému
 • NCT03440697
  Nábor
  Podmínky: Aortopathies, Aneuryzma hrudní aorty, Onemocnění aortální chlopně, Onemocnění hrudní aorty, Diskce hrudní aorty, Ruptura hrudní aorty, Všestupná aortální nemoc, Onemocnění sestupné aorty, Aneuryzma vzestupné aorty, Aneuryzma sestupné aorty, Marfanův syndrom, Loeys-Dietzův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom, Shprintzen-Goldbergův syndrom, Turnerův syndrom, PHACE syndrom, Autozomálně recesivní Cutis Laxa, Kongenitální kontrakturní arachnodaktylie, Syndrom arteriální tortuozity
 • NCT02050113
  Nábor
  Podmínky: Complex Aortic Aneurysms, Torakoabdominální aneuryzmata, Pararenální aneuryzmata, Juxtarenální aneuryzmata, Marfanův syndrom, Ehlers-Danlosův syndrom, Loeys-Dietzův syndrom, Aneuryzma aortálního oblouku
 • NCT02597361
  Dokončeno
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, vaskulární typ
 • NCT03596437
  Neznámý stav
  Podmínky: Ehlers-Danlosův syndrom, Fibromuskulární dysplazie
 • NCT03575182
  Neznámý stav
  Podmínky: Joint Hypermobility, Ehlers-Danlosův syndrom, Hyperextenze kolen
 • NCT02817490
  Dokončeno
  Podmínky: Hypermobilita typu Ehlers-Danlosův syndrom