This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Idiopatická achalázie

Celkem 1 výsledků

  • NCT01793168
    Nábor
    Podmínky: Vzácné poruchy, Nediagnostikované poruchy, Poruchy neznámé prevalence, syndrom Cornelia De Lange, Prenatální benigní hypofosfatázie, Perinatální letální hypofosfatázie, Odontohypofosfatázie, Hypofosfatázie u dospělých, Hypofosfatázie začínající v dětství, Dětská hypofosfatázie, Hypofosfatázie, Kabuki syndrom, Bohring-Opitzův syndrom, Narkolepsie bez kataplexie, Narkolepsie-kataplexie, Hypersomnolenční porucha, Idiopatická hypersomnie bez dlouhého spánku, Idiopatická hypersomnie s dlouhou dobou spánku, Idiopatická hypersomnie, Kleine-Levinův syndrom, Kawasakiho nemoc, Leiomyosarkom, Leiomyosarkom Corpus Uteri, Leiomyosarkom děložního čípku, Leiomyosarkom tenkého střeva, Získaná Myasthenia Gravis, Addisonova nemoc, Hyperakuze (hyperakuza), Juvenilní Myasthenia Gravis, Přechodná neonatální myasthenia gravis, Williamsův syndrom, Lymeská nemoc, Myasthenia Gravis, Marinesco-Sjogrenův syndrom (Marinesco-Sjogrenův syndrom), Izolovaný Klippel-Feilův syndrom, Frasierův syndrom, Denys-Drashův syndrom, Beckwith-Wiedemannův syndrom, Emanuelův syndrom, Izolovaná Aniridia, Axenfeld-Riegerův syndrom, Aniridia-syndrom intelektového postižení, Aniridia - Renální ageneze - Psychomotorická retardace, Aniridia - Ptóza - Intelektové postižení - Familiární obezita, Aniridia - cerebelární ataxie - mentální postižení, Aniridia - nepřítomná čéška, Aniridia, Petersova anomálie – katarakta, Petersova anomálie, Potocki-Shafferův syndrom, Silver-Russellův syndrom v důsledku mateřské uniparentální disomie chromozomu 11, Silver-Russell syndrom v důsledku defektu otisku 11p15, Silver-Russellův syndrom způsobený mikroduplikací 11p15, Syndrom Aniridia, WAGR syndrom, Wolf-Hirschhornův syndrom, 4p16.3 Mikroduplikační syndrom, 4p deleční syndrom, Non-Wolf-Hirschhornův syndrom, Autosomálně recesivní Sticklerův syndrom, Sticklerův syndrom typu 2, Sticklerův syndrom typu 1, Sticklerův syndrom, Mukolipidóza typu 4, X-vázaná spinocerebelární ataxie typu 4, X-vázaná spinocerebelární ataxie typu 3, X-vázané mentální postižení - Ataxie - Apraxie, X-vázaná progresivní cerebelární ataxie, X-vázaná neprogresivní cerebelární ataxie, X-vázaná cerebelární ataxie, Ataxie s nedostatkem vitaminu B12, Toxická expozice ataxie, Neklasifikovaná autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie, Ataxie protilátek štítné žlázy, Sporadická ataxie s nástupem v dospělosti neznámé etiologie, Spinocerebelární ataxie s okulomotorickou anomálií, Spinocerebelární Ataxie S Epilepsií, Spinocerebelární ataxie s axonální neuropatií typu 2, Spinocerebelární ataxie typu 8, Spinocerebelární ataxie typu 7, Spinocerebelární ataxie typu 6, Spinocerebelární ataxie typu 5, Spinocerebelární ataxie typu 4, Spinocerebelární ataxie typu 37, Spinocerebelární ataxie typu 36, Spinocerebelární ataxie typu 35, Spinocerebelární ataxie typu 34, Spinocerebelární ataxie typu 32, Spinocerebelární ataxie typu 31, Spinocerebelární ataxie typu 30, Spinocerebelární ataxie typu 3, Spinocerebelární ataxie typu 29, Spinocerebelární ataxie typu 28, Spinocerebelární ataxie typu 27, Spinocerebelární ataxie typu 26, Spinocerebelární ataxie typu 25, Spinocerebelární ataxie typu 23, Spinocerebelární ataxie typu 22, Spinocerebelární ataxie typu 21, Spinocerebelární ataxie typu 20, Spinocerebelární ataxie typu 2, Spinocerebelární ataxie typ 19/22, Spinocerebelární ataxie typu 18, Spinocerebelární ataxie typu 17, Spinocerebelární ataxie typu 16, Spinocerebelární ataxie typ 15/16, Spinocerebelární ataxie typu 14, Spinocerebelární ataxie typu 13, Spinocerebelární ataxie typu 12, Spinocerebelární ataxie typu 11, Spinocerebelární ataxie typu 10, Spinocerebelární ataxie typu 1 s axonální neuropatií, Spinocerebelární ataxie typu 1, Spinocerebelární ataxie – neznámá, Spinocerebelární ataxie – dysmorfismus, Neprogresivní epilepsie a/nebo ataxie s myoklonem jako hlavním rysem, Syndrom anomálií spasticity-ataxie-chůze, Spastická ataxie s vrozenou miózou, Spastická ataxie – rohovková dystrofie, Spastická ataxie, Vzácná dědičná ataxie, Vzácná ataxie, Syndrom recesivní mitochondriální ataxie, Progresivní epilepsie a/nebo ataxie s myoklonem jako hlavním rysem, Ataxie zadního sloupu - Retinitis Pigmentosa, Ataxie po mrtvici, Ataxie po poranění hlavy, Ataxie po očkování, Polyneuropatie - Ztráta sluchu - Ataxie - Retinitis Pigmentosa - Katarakta, Svalová atrofie - Ataxie - Retinitis Pigmentosa - Diabetes Mellitus, Nedědičná degenerativní ataxie, Paroxysmální dystonická choreatetóza s epizodickou ataxií a spasticitou, Olivopontocerebelární atrofie – hluchota, NARP syndrom, Myoklonus - cerebelární ataxie - hluchota, Mnohočetná systémová atrofie, Parkinsonský typ, Mnohočetná systémová atrofie, mozečkový typ, Mnohonásobná systémová atrofie, Leighův syndrom zděděný po matce, Machado-Josephova nemoc typ 3, Machado-Josephova nemoc typ 2, Machado-Josephova nemoc typ 1, Leighův syndrom, Ataxie s pozdním nástupem s demencí, Infekce nebo postinfekční ataxie, GAD Ataxia, Dědičná epizodická ataxie, Gliadin/glutenová ataxie, Friedreich Ataxia, Fragile X-asociovaný třes/syndrom ataxie, Familiární paroxysmální ataxie, Expozice lékům Ataxie, Epizodická ataxie s nezřetelnou řečí, Epizodická ataxie neznámého typu, Epizodická ataxie typu 7, Epizodická ataxie typu 6, Epizodická ataxie typu 5, Epizodická ataxie typu 4, Epizodická ataxie typu 3, Epizodická ataxie typu 1, Epilepsie a/nebo ataxie s myoklonem jako hlavním rysem, Syndrom spastické ataxie-neuropatie s časným nástupem, Progresivní neurodegenerace s časným nástupem - Slepota - Ataxie - Spasticita, Cerebelární ataxie s časným nástupem se zachovanými reflexy šlach, Ataxie s časným nástupem s demencí, Autozomálně recesivní pomalu progresivní spinocerebelární ataxie s nástupem v dětství, Dilatační kardiomyopatie s ataxií, Šedý zákal - Ataxie - Hluchota, Cerebelární ataxie, kajmanského typu, Cerebelární ataxie s periferní neuropatií, Cerebelární ataxie – hypogonadismus, Cerebelární ataxie – ektodermální dysplazie, Cerebelární ataxie - Areflexie - Pes Cavus - Optická atrofie - Senzorineurální ztráta sluchu, Ataxie mozkového nádoru, Brachydaktylie - Nystagmus - Cerebelární ataxie, Benigní paroxysmální tonikum z dětství s ataxií, Autozomálně recesivní syndrom cerebelární ataxie, Autozomálně recesivní spastická ataxie s leukoencefalopatií, Autozomálně recesivní spastická ataxie Charlevoix-Saguenay, Autozomálně recesivní spastická ataxie - optická atrofie - dysartrie, Autozomálně recesivní spastická ataxie, Autozomálně recesivní metabolická cerebelární ataxie, Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie v důsledku opakovaných expanzí, které nekódují polyglutamin, Autozomálně recesivní ataxie, Beauceův typ, Autozomálně recesivní ataxie v důsledku nedostatku ubichinonu, Autozomálně recesivní ataxie v důsledku nedostatku PEX10, Autozomálně recesivní degenerativní a progresivní cerebelární ataxie, Autozomálně recesivní vrozená cerebelární ataxie v důsledku nedostatku MGLUR1, Autozomálně recesivní vrozená cerebelární ataxie v důsledku deficitu GRID2, Autozomálně recesivní vrozená cerebelární ataxie, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie-pyramidové příznaky-nystagmus-okulomotorický syndrom apraxie, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie-epilepsie-syndrom intelektuálního postižení v důsledku nedostatku WWOX, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie-epilepsie-syndrom intelektuálního postižení v důsledku deficitu TUD, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie-epilepsie-syndrom intelektuálního postižení v důsledku nedostatku KIAA0226, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie-epilepsie-syndrom intelektuálního postižení, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie s pozdní spasticitou, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie v důsledku deficitu STUB1, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie v důsledku defektu opravy DNA, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie – sakadická intruze, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie – psychomotorická retardace, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie - slepota - hluchota, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie, Autosomálně dominantní spinocerebelární ataxie v důsledku anomálie polyglutaminu, Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie v důsledku bodové mutace, Autozomálně dominantní spinocerebelární ataxie způsobená kanálopatií, Autozomálně dominantní spastická ataxie typu 1, Autozomálně dominantní spastická ataxie, Autozomální dominantní optická atrofie, Varianta ataxie-telangiektázie, Ataxie-teleangiektázie, Autozomálně dominantní mozečková ataxie, hluchota a narkolepsie, Autozomálně dominantní cerebelární ataxie typu 4, Autozomálně dominantní cerebelární ataxie typu 3, Autozomálně dominantní cerebelární ataxie typu 2, Autozomálně dominantní cerebelární ataxie typu 1, Autozomálně dominantní mozečková ataxie, Porucha podobná ataxii-telangiektázii, Ataxie s nedostatkem vitamínu E, Ataxie s demencí, Ataxie – okulomotorická apraxie typu 1, Ataxie – jiné, Ataxie – genetická diagnóza – neznámá, Získaná Ataxia, Autozomálně recesivní cerebelární ataxie s nástupem v dospělosti, Ataxie související s alkoholem, Mnohočetná endokrinní neoplazie, Mnohočetná endokrinní neoplazie typu II, Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 1, Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2, Mnohočetná endokrinní neoplazie, typ IV, Mnohočetná endokrinní neoplazie, typ 3, Syndrom mnohočetné endokrinní neoplazie (MEN)., Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2B, Mnohočetná endokrinní neoplazie typu 2A, Atypický hemolytický uremický syndrom, Atypický HUS, Wiedemann-Steinerův syndrom, Anaplastický velkobuněčný lymfom spojený s prsním implantátem, Autoimunitní/zánětlivý syndrom indukovaný adjuvans (ASIA), Hemofagocytární lymfocytóza, Behcetova nemoc, Alagille syndrom, Myopatie inkluzního těla s Pagetovou chorobou s časným nástupem a frontotemporální demencí (IBMPFD), Loweův syndrom, Pitt Hopkinsův syndrom, 1p36 deleční syndrom, Metafyzární chondrodysplazie Jansenova typu, Cockayne syndrom, Chronická recidivující multifokální osteomyelitida, CRMO, Malanův syndrom, Hereditární senzorická a autonomní neuropatie typu Ie, VCP nemoc, Hypnické škubání, Spánkový myoklonus, Mollaretova meningitida, Recidivující virová meningitida, CRB1, Leberova vrozená amauróza, Retinitis Pigmentosa, Vzácná porucha sítnice, KCNMA1-Channelopathy, Primární biliární cirhóza, ZMYND11, Přechodná globální amnézie, Onemocnění z ukládání glykogenu, Alstromův syndrom, White Suttonův syndrom, DNM1, EIEE31, Myhre syndrom, Rekurentní respirační papilomatóza, Laryngeální papilomatóza, Papilomatóza průdušnice, Refsumova nemoc, Nicolaides Baraitserův syndrom, Leukodystrofie, Tango2, Syndrom Cauda Equina, Vzácné Gastrointestinální poruchy, Achalasia-Addisonův syndrom, Achalasia Cardia, Syndrom achalázie ikrocefalie, Anální píštěl, Vrozený deficit sacharázy-izomaltázy, Eozinofilní gastroenteritida, Idiopatická gastroparéza, Hirschsprungova nemoc, Vzácné zánětlivé onemocnění střev, Pseudoobstrukce střeva, Sklerodermie, Syndrom krátkého střeva, Sakrální ageneze, Syndrom sakrální ageneze, Kaudální regrese, Scheuermannova nemoc, Zkrácené mutace SMC1A (způsobující ztrátu funkce genu), Cystinóza, Juvenilní nefropatická cystinóza, Nefropatická cystinóza, Kennedyho nemoc, Spinální bulbární svalová atrofie, Warburgův mikro syndrom, Mukolipidózy, Mitochondriální onemocnění, Mitochondriální aminoacyl-tRNA syntetázy, Poruchy Mt-aaRS, Hypertrofická olivární degenerace, Neketotická hyperglycinémie, Syndrom rybího zápachu, Zápach z úst