This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie na Vrozené abnormality

Celkem 4 výsledků

 • NCT04591392
  Nábor
  Podmínky: Defekt srdečního septa, Defekty srdečního septa, síň, Srdeční vady, vrozené, Kardiovaskulární abnormality, Kardiovaskulární choroby, Srdeční choroba, Vrozené vady
 • NCT05013944
  Nábor
  Podmínky: Infekční nemoc, Novotvary, Nemoci krve a krvetvorných orgánů a některé poruchy imunitního mechanismu (D50-D89), Endokrinní, nutriční a metabolická onemocnění (E00-E89), Duševní poruchy a poruchy chování, Nemoci nervového systému, Nemoci oka a adnex, Nemoci ucha a mastoidní výběžky, Nemoci oběhového systému, Nemoci dýchacího systému, Nemoci trávicího ústrojí, Onemocnění kůže a podkožní tkáně, Nemoci pohybového aparátu a pojivové tkáně, Nemoci urogenitálního systému, Těhotenství, porod a šestinedělí, Některé stavy vznikající v perinatálním období, Vrozené malformace, deformace a chromozomální abnormality (Q00-Q99), Symptomy, příznaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy, jinde neklasifikované, Poranění, otrava a některé další následky vnějších příčin, Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti, Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami
 • NCT05151042
  Nábor
  Podmínky: Maxillofacial Abnormalities, Abnormality čelistí, Prognatismus, Retrognathia, Mikrognatismus, Dentofaciální deformity, Vrozené vady, Kraniofaciální abnormality
 • NCT03615495
  Nábor
  Podmínky: Esophageal Atresia, Abnormality trávicího systému, Poruchy jícnu vrozené