This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Hledat v klinických studiích: Fludarabine

Celkem 26 výsledků

 • NCT03434704
  Dokončeno
  Podmínky: Hematologická malignita související s transplantací, Leukémie, akutní, Myelodysplastické syndromy, Nemoc štěpu proti hostiteli, Plísňové infekce
 • NCT03696537
  Ukončeno
  Podmínky: Acute Myeloid Leukemia, pizza z oliwkami, pizza z oliwkami, Myelodysplastický syndrom
 • NCT04088890
  Nábor
  Podmínky: B-ALL, B-buněčný non Hodgkinův lymfom, DLBCL, Folikulární lymfom stupeň 3B
 • NCT00759798
  Dokončeno
 • NCT02065596
  Nábor
  Podmínky: Sickle Cell Disease, Srpkovitá anémie, SCD
 • NCT00943800
  Dokončeno
  Podmínky: Leukemia, Myelodysplastický syndrom, Mnohočetný myelom, Lymfom
 • NCT04339101
  Nábor
  Podmínky: Acute Leukemia, Hematologická a lymfocytární porucha, Myelodysplastický syndrom, Primární myelofibróza, Sekundární myelofibróza
 • NCT02793544
  Dokončeno
  Podmínky: Myelodysplastic Syndrome (MDS), Chronická lymfocytární leukémie (CLL), Lymfom citlivý na chemoterapii, Akutní lymfoblastická leukémie (ALL)/T lymfoblastický lymfom, Akutní myeloidní leukémie (AML), Akutní bifenotypová leukémie (ABL), Akutní nediferencovaná leukémie (AUL)
 • NCT00176852
  Dokončeno
  Podmínky: Sickle Cell Disease, Thalasémie, Těžká vrozená neutropenie, Diamantová-Blackfanová anémie, Shwachmanův-Diamantový syndrom
 • NCT00089011
  Dokončeno
  Podmínky: Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, Akutní lymfoblastická leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých s abnormalitami 11q23 (MLL)., Akutní myeloidní leukémie dospělých s Del(5q), Akutní myeloidní leukémie dospělých s Inv(16)(p13;q22), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(15;17)(q22;q12), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(16;16)(p13;q22), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(8;21)(q22;q22), Extranodální NK/T-buněčný lymfom nosního typu u dospělých, Anaplastický velkobuněčný lymfom, Angioimunoblastický T-buněčný lymfom, Blastická fáze chronické myeloidní leukémie, Akutní lymfoblastická leukémie v dětství v remisi, Akutní myeloidní leukémie v dětství v remisi, Burkittův lymfom v dětství, Chronická myeloidní leukémie v dětství, Dětský difuzní velkobuněčný lymfom, Dětský imunoblastický velkobuněčný lymfom, Dětské myelodysplastické syndromy, Dětský nosní typ Extranodální NK/T-buněčný lymfom, Chronická fáze chronické myeloidní leukémie, Souvislé stadium II dospělý Burkittův lymfom, Souvislý dospělý difúzní velkobuněčný lymfom stadia II, Souvislý dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom fáze II, Souvislý difúzní malobuněčný lymfom z malých štěpených buněk fáze II, Souvislé stadium II dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Souvislé stadium II lymfoblastický lymfom dospělých, Folikulární lymfom 1. stupně kontinuálního stádia II, Folikulární lymfom 2. stupně souvislého stádia II, Folikulární lymfom 3. stupně souvislé fáze II, Souvislý lymfom z plášťových buněk II, Lymfom okrajové zóny souvislé fáze II, Souvislý malý lymfocytární lymfom II, Kožní B-buněčný non-Hodgkinův lymfom, de Novo myelodysplastické syndromy, Esenciální trombocytémie, B-buněčný lymfom extranodální marginální zóny lymfoidní tkáně související se sliznicí, Hepatosplenický T-buněčný lymfom, Nitrooční lymfom, Uzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny, Nesouvislý dospělý Burkittův lymfom stádia II, Nesouvislý dospělý difúzní velkobuněčný lymfom stadia II, Nesouvislý dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom stadia II, Nesouvislý dospělý difúzní malobuněčný lymfom fáze II, Nesouvislý dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom stadia II, Nesouvislý lymfoblastický lymfom dospělých stadia II, Folikulární lymfom 1. stupně nesouvislého stádia II, Folikulární lymfom 2. stupně nesouvislého stádia II, Folikulární lymfom 3. stupně nesouvislého stádia II, Nesouvislý lymfom z plášťových buněk II, Lymfom marginální zóny nesouvislého stadia II, Nesouvislý malý lymfocytární lymfom stadia II, Nekutánní extranodální lymfom, Periferní T-buněčný lymfom, Polycythemia Vera, Potransplantační lymfoproliferativní porucha, Dříve léčené myelodysplastické syndromy, Primární myelofibróza, Prolymfocytární leukémie, Recidivující akutní lymfoblastická leukémie u dospělých, Rekurentní akutní myeloidní leukémie dospělých, Recidivující dospělý Burkittův lymfom, Recidivující dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Recidivující dospělý difuzní smíšený lymfom, Recidivující dospělý difuzní malobuněčný lymfom s štěpením, Recidivující dospělá lymfomatoidní granulomatóza III. stupně, Recidivující dospělý Hodgkinův lymfom, Recidivující dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Recidivující lymfoblastický lymfom u dospělých, Recidivující dospělá T-buněčná leukémie/lymfom, Recidivující dětská akutní lymfoblastická leukémie, Recidivující akutní myeloidní leukémie v dětství, Recidivující dětský anaplastický velkobuněčný lymfom, Recidivující dětský stupeň III Lymfomatoidní granulomatóza, Recidivující dětský velkobuněčný lymfom, Recidivující dětský lymfoblastický lymfom, Recidivující dětský lymfom z malých neštěpených buněk, Recidivující kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Recidivující folikulární lymfom 1. stupně, Recidivující folikulární lymfom 2. stupně, Recidivující folikulární lymfom 3. stupně, Recidivující lymfom z plášťových buněk, Recidivující lymfom okrajové zóny, Recidivující mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Recidivující malý lymfocytární lymfom, Recidivující/refrakterní dětský Hodgkinův lymfom, Refrakterní chronická lymfocytární leukémie, Refrakterní vlasatobuněčná leukémie, Refrakterní mnohočetný myelom, Recidivující chronická myeloidní leukémie, Lymfom tenkého střeva, Lymfom okrajové zóny sleziny, Stádium I dospělý Burkittův lymfom, Fáze I dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Fáze I dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Fáze I dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stádium I dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Stádium I lymfoblastický lymfom dospělých, Stádium I T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Fáze I dětského anaplastického velkobuněčného lymfomu, Fáze I dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze I dětského lymfoblastického lymfomu, Fáze I Dětský malobuněčný lymfom s nerozštěpenými buňkami, Stádium I chronické lymfocytární leukémie, Stádium I kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Fáze I Folikulární lymfom 1. stupně, Fáze I Folikulární lymfom 2. stupně, Folikulární lymfom 3. stupně stadia I, Lymfom z plášťových buněk stadia I, Lymfom okrajové zóny stadia I, I mnohočetný myelom, Stádium I Malý lymfocytární lymfom, Stádium IA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Fáze IB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium II T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze II, Fáze II dětského velkobuněčného lymfomu, Lymfoblastický lymfom v dětském věku II, Fáze II Dětský malobuněčný lymfom s neštěpenými buňkami, Stádium II chronické lymfocytární leukémie, Stádium II kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Mnohočetný myelom stadia II, Stádium IIA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IIB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium III dospělého Burkittova lymfomu, Stádium III dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stádium III dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium III dospělých difuzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stádium III dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Stádium III lymfoblastický lymfom dospělých, Stádium III T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze III, Fáze III dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze III dětského lymfoblastického lymfomu, Stádium III Dětský malobuněčný lymfom s neštěpenými buňkami, Stádium III chronické lymfocytární leukémie, Stádium III kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Folikulární lymfom 1. stupně stadia III, Folikulární lymfom 2. stupně stadia III, Folikulární lymfom 3. stupně stadia III, Lymfom z plášťových buněk stadia III, Lymfom okrajové zóny stadia III, Mnohočetný myelom stadia III, Stádium III malého lymfocytárního lymfomu, Stádium IIIA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IIIB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stupeň IV dospělý Burkittův lymfom, Stádium IV dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stádium IV dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium IV dospělých difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stádium IV dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Lymfoblastický lymfom dospělých ve stádiu IV, Stádium IV T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom stadia IV, Fáze IV dětského velkobuněčného lymfomu, Lymfoblastický lymfom v dětském věku IV, Malý neštěpený buněčný lymfom v dětství stadia IV, Stádium IV chronické lymfocytární leukémie, Stádium IV kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Folikulární lymfom 1. stupně stupně IV, Folikulární lymfom 2. stupně stadia IV, Folikulární lymfom 3. stupně stadia IV, Lymfom z plášťových buněk stadia IV, Lymfom okrajové zóny stadia IV, Malý lymfocytární lymfom fáze IV, Stádium IVA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IVB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Testikulární lymfom, Neléčená akutní lymfoblastická leukémie dospělých, Neléčená akutní myeloidní leukémie dospělých, Neléčená akutní lymfoblastická leukémie v dětství, Neléčená akutní myeloidní leukémie a jiné myeloidní malignity v dětství, Waldenströmova makroglobulinémie
 • NCT00048412
  Dokončeno
  Podmínky: Myelodysplastic Disorders, Leukémie, Mnohočetný myelom, Dyskrazie plazmatických buněk, Lymfoproliferativní poruchy
 • NCT00105001
  Dokončeno
  Podmínky: Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm, Unclassifiable, Dříve léčený myelodysplastický syndrom, Refrakční chronická lymfocytární leukémie, Refrakterní plazmatický buněčný myelom, Waldenstromova makroglobulinémie, Chronická myeloidní leukémie zrychlená fáze, BCR-ABL1 pozitivní, Akutní lymfoblastická leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL, Akutní myeloidní leukémie dospělých s Inv(16)(p13.1q22); CBFB-MYH11, Akutní promyelocytární leukémie dospělých s t(15;17)(q22;q12); PML-RARA, Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1, Atypická chronická myeloidní leukémie, BCR-ABL1 negativní, Blast fáze chronické myeloidní leukémie, BCR-ABL1 pozitivní, Akutní lymfoblastická leukémie v dětství v remisi, Akutní myeloidní leukémie v dětství v remisi, Burkittův lymfom v dětství, Dětská chronická myeloidní leukémie, BCR-ABL1 pozitivní, Dětský difuzní velkobuněčný lymfom, Dětský imunoblastický lymfom, Dětský myelodysplastický syndrom, Stádium II souvislý dospělý Burkittův lymfom, Stádium II souvislý dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stadium II sousedící dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium II souvislý dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stadium II souvislý imunoblastický lymfom u dospělých, Stadium II souvislý lymfoblastický lymfom dospělých, Stadium II 1. stupně souvislý folikulární lymfom, Stupeň II Stupeň 2 Souvislý folikulární lymfom, Stupeň II Stupeň 3 Souvislý folikulární lymfom, Stadium II souvislý lymfom z plášťových buněk, Stádium II nesouvislý dospělý Burkittův lymfom, Nekontinuální dospělý difuzní velkobuněčný lymfom fáze II, Nekontinuální dospělý difuzní smíšený lymfom ve stádiu II, Stadium II nesousedící dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Nekontinuální imunoblastický lymfom u dospělých ve stádiu II, Nekontinuální lymfoblastický lymfom dospělých ve stádiu II, Nekontinuální folikulární lymfom 1. stupně II, Nekontinuální folikulární lymfom 2. stupně II, Nekontinuální folikulární lymfom 3. stupně stadia II, Lymfom z nekontinuálních plášťových buněk stádia II, Malý lymfocytární lymfom fáze II, Recidivující akutní lymfoblastická leukémie u dospělých, Recidivující akutní myeloidní leukémie dospělých, Recidivující dospělý Burkittův lymfom, Recidivující dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Recidivující dospělý difuzní smíšený lymfom, Recidivující dospělý difuzní malobuněčný lymfom se štěpením, Recidivující dospělý Hodgkinův lymfom, Recidivující dospělý imunoblastický lymfom, Recidivující lymfoblastický lymfom u dospělých, Recidivující dětská akutní lymfoblastická leukémie, Recidivující akutní myeloidní leukémie v dětství, Recidivující dětský anaplastický velkobuněčný lymfom, Recidivující dětský velkobuněčný lymfom, Recidivující dětský lymfoblastický lymfom, Recidivující dětský Burkittův lymfom, Recidivující folikulární lymfom 1. stupně, Recidivující folikulární lymfom 2. stupně, Recidivující folikulární lymfom 3. stupně, Recidivující lymfom z plášťových buněk, Recidivující lymfom okrajové zóny, Recidivující malý lymfocytární lymfom, Recidivující dětský Hodgkinův lymfom, Recidivující chronická myeloidní leukémie, BCR-ABL1 pozitivní, Sekundární myelodysplastický syndrom, Stadium I dospělý Burkittův lymfom, Fáze I dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Fáze I dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Imunoblastický lymfom dospělých ve stádiu I, Stadium I lymfoblastický lymfom dospělých, Fáze I dětského anaplastického velkobuněčného lymfomu, Fáze I dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze I dětského lymfoblastického lymfomu, Stadium I dětského Burkittova lymfomu, Fáze I Folikulární lymfom 1. stupně, Fáze I Folikulární lymfom 2. stupně, Folikulární lymfom 3. stupně stadia I, Lymfom z plášťových buněk stadia I, Lymfom okrajové zóny stadiony I, Stadium I Malý lymfocytární lymfom, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze II, Lymfoblastický lymfom v dětském věku II, Burkittův lymfom v dětském věku II, Stadium III dospělého Burkittova lymfomu, Stádium III dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stadium III dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium III dospělých difuzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stadium III dospělého imunoblastického lymfomu, Stadium III lymfoblastický lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze III, Fáze III dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze III dětského lymfoblastického lymfomu, Stadium III dětského Burkittova lymfomu, Folikulární lymfom 1. stupně stadia III, Folikulární lymfom 2. stupně stadia III, Folikulární lymfom 3. stupně stadia III, Lymfom z plášťových buněk stadia III, Lymfom okrajové zóny stadiony III, Malý lymfocytární lymfom fáze III, Stupeň IV dospělý Burkittův lymfom, Stádium IV dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stadium IV dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stadium IV dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Imunoblastický lymfom dospělých ve stádiu IV, Lymfoblastický lymfom dospělých ve stádiu IV, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom stadia IV, Fáze IV dětského velkobuněčného lymfomu, Lymfoblastický lymfom v dětském věku IV, Burkittův lymfom v dětském věku IV, Folikulární lymfom 1. stupně IV, Folikulární lymfom 2. stupně stadia IV, Folikulární lymfom 3. stupně stadia IV, Lymfom z plášťových buněk stadia IV, Lymfom okrajové zóny stadiony IV, Malý lymfocytární lymfom fáze IV
 • NCT03029273
  Neznámý stav
  Podmínky: Rakovina plic, nemalobuněčný, opakující se
 • NCT01271907
  Ukončeno
  Podmínky: Metastatický kožní melanom
 • NCT00112593
  Dokončeno
  Podmínky: Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, Akutní nediferencovaná leukémie, Akutní lymfoblastická leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých v remisi, Akutní myeloidní leukémie dospělých s abnormalitami 11q23 (MLL)., Akutní myeloidní leukémie dospělých s Del(5q), Akutní myeloidní leukémie dospělých s Inv(16)(p13;q22), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(15;17)(q22;q12), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(16;16)(p13;q22), Akutní myeloidní leukémie dospělých s t(8;21)(q22;q22), Lymfomatoidní granulomatóza III. stupně u dospělých, Extranodální NK/T-buněčný lymfom nosního typu u dospělých, Agresivní NK-buněčná leukémie, Difuzní velkobuněčný lymfom související s AIDS, Difuzní smíšený buněčný lymfom související s AIDS, Difúzní malobuněčný lymfom z malých štěpených buněk související s AIDS, Imunoblastický velkobuněčný lymfom související s AIDS, Lymfoblastický lymfom související s AIDS, Periferní/systémový lymfom související s AIDS, Primární lymfom CNS související s AIDS, Malý neštěpený buněčný lymfom související s AIDS, Anaplastický velkobuněčný lymfom, Angioimunoblastický T-buněčný lymfom, Blastická fáze chronické myeloidní leukémie, Akutní lymfoblastická leukémie v dětství v remisi, Akutní myeloidní leukémie v dětství v remisi, Burkittův lymfom v dětství, Chronická myeloidní leukémie v dětství, Dětský difuzní velkobuněčný lymfom, Lymfomatoidní granulomatóza III. stupně v dětství, Dětský imunoblastický velkobuněčný lymfom, Dětské myelodysplastické syndromy, Dětský nosní typ Extranodální NK/T-buněčný lymfom, Chronická eozinofilní leukémie, Chronická myelomonocytární leukémie, Chronická neutrofilní leukémie, Chronická fáze Chronická myeloidní leukémie, Souvislé stadium II dospělý Burkittův lymfom, Souvislý dospělý difúzní velkobuněčný lymfom stadia II, Souvislý dospělý difúzní smíšený buněčný lymfom fáze II, Souvislý difúzní malobuněčný lymfom z malých štěpených buněk fáze II, Souvislé stadium II dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Souvislé stadium II lymfoblastický lymfom dospělých, Folikulární lymfom 1. stupně kontinuálního stádia II, Folikulární lymfom 2. stupně souvislého stádia II, Folikulární lymfom 3. stupně souvislé fáze II, Souvislý lymfom z plášťových buněk II, Lymfom okrajové zóny souvislé fáze II, Souvislý malý lymfocytární lymfom fáze II, Kožní B-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Esenciální trombocytémie, Extramedulární plazmocytom, B-buněčný lymfom extranodální marginální zóny lymfoidní tkáně související se sliznicí, Hepatosplenický T-buněčný lymfom, HIV infekce, Hodgkinův lymfom spojený s HIV, Nitrooční lymfom, Izolovaný plazmocytom kosti, Juvenilní myelomonocytární leukémie, Leukémie ze žírných buněk, Meningeální chronická myeloidní leukémie, Myelodysplastický/myeloproliferativní novotvar, neklasifikovatelný, Myeloidní/NK-buněčná akutní leukémie, Uzlinový B-buněčný lymfom marginální zóny, Nespojitý Burkittův lymfom stadia II u dospělých, Nesouvislý dospělý difúzní velkobuněčný lymfom stadia II, Nesouvislý dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom stadia II, Nesouvislý dospělý difúzní malobuněčný lymfom fáze II, Nesouvislý dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom stadia II, Nesouvislý lymfoblastický lymfom dospělých stadia II, Folikulární lymfom 1. stupně nesouvislého stádia II, Folikulární lymfom 2. stupně nesouvislého stádia II, Folikulární lymfom 3. stupně nesouvislého stádia II, Nesouvislý lymfom z plášťových buněk II, Lymfom marginální zóny nesouvislého stadia II, Nesouvislý malý lymfocytární lymfom stadia II, Nekutánní extranodální lymfom, Periferní T-buněčný lymfom, Polycythemia Vera, Potransplantační lymfoproliferativní porucha, Dříve léčené myelodysplastické syndromy, Primární lymfom centrálního nervového systému, Tempesta tropicale, Primární systémová amyloidóza, Progresivní vlasatobuněčná leukémie, počáteční léčba, Prolymfocytární leukémie, Sekundární akutní myeloidní leukémie, Sekundární myelodysplastické syndromy, Lymfom tenkého střeva, Lymfom okrajové zóny sleziny, Fáze 0 Chronická lymfocytární leukémie, Stádium I dospělý Burkittův lymfom, Fáze I dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Fáze I dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Fáze I dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stádium I dospělý Hodgkinův lymfom, Stádium I dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Stádium I lymfoblastický lymfom dospělých, Stádium I T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Fáze I dětského anaplastického velkobuněčného lymfomu, Stádium I Dětský Hodgkinův lymfom, Fáze I dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze I dětského lymfoblastického lymfomu, Fáze I Dětský malobuněčný lymfom s nerozštěpenými buňkami, Stádium I chronické lymfocytární leukémie, Stádium I kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Fáze I Folikulární lymfom 1. stupně, Fáze I Folikulární lymfom 2. stupně, Folikulární lymfom 3. stupně stadia I, Lymfom z plášťových buněk stadia I, Lymfom okrajové zóny stadia I, I mnohočetný myelom, Stádium I Malý lymfocytární lymfom, Stádium IA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Fáze IB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stupeň II dospělý Hodgkinův lymfom, Stádium II T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze II, Stádium II Dětský Hodgkinův lymfom, Fáze II dětského velkobuněčného lymfomu, Lymfoblastický lymfom v dětském věku II, Malý neštěpený buněčný lymfom v dětství II, Stádium II chronické lymfocytární leukémie, Stádium II kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Mnohočetný myelom stadia II, Stádium IIA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IIB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium III dospělého Burkittova lymfomu, Stádium III dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stádium III dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium III dospělých difuzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stupeň III dospělého Hodgkinova lymfomu, Stádium III dospělého imunoblastického velkobuněčného lymfomu, Stádium III lymfoblastický lymfom dospělých, Stádium III T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom fáze III, Stádium III Dětský Hodgkinův lymfom, Fáze III dětského velkobuněčného lymfomu, Fáze III dětského lymfoblastického lymfomu, Stádium III Dětský malobuněčný lymfom s neštěpenými buňkami, Stádium III chronické lymfocytární leukémie, Stádium III kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Folikulární lymfom 1. stupně stadia III, Folikulární lymfom 2. stupně stadia III, Folikulární lymfom 3. stupně stadia III, Lymfom z plášťových buněk stadia III, Lymfom okrajové zóny stadia III, Mnohočetný myelom stadia III, Malý lymfocytární lymfom fáze III, Stádium IIIA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IIIB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stupeň IV dospělý Burkittův lymfom, Stádium IV dospělý difuzní velkobuněčný lymfom, Stádium IV dospělý difuzní smíšený buněčný lymfom, Stádium IV dospělý difúzní malobuněčný lymfom s rozštěpenými buňkami, Stupeň IV dospělý Hodgkinův lymfom, Stádium IV dospělý imunoblastický velkobuněčný lymfom, Lymfoblastický lymfom dospělých ve stádiu IV, Stádium IV T-buněčná leukémie/lymfom dospělých, Dětský anaplastický velkobuněčný lymfom stadia IV, Stádium IV dětského Hodgkinova lymfomu, Fáze IV dětského velkobuněčného lymfomu, Lymfoblastický lymfom v dětském věku IV, Malý neštěpený buněčný lymfom v dětství stadia IV, Stádium IV chronické lymfocytární leukémie, Stádium IV kožní T-buněčný non-Hodgkinův lymfom, Folikulární lymfom 1. stupně stupně IV, Folikulární lymfom 2. stupně stadia IV, Folikulární lymfom 3. stupně stadia IV, Lymfom z plášťových buněk stadia IV, Lymfom okrajové zóny stadia IV, Malý lymfocytární lymfom fáze IV, Stádium IVA Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, Stádium IVB Mycosis Fungoides/Sezaryho syndrom, T-buněčná leukémie velkých granulárních lymfocytů, Testikulární lymfom, Nespecifikovaný dospělý solidní nádor, specifický pro protokol, Nespecifikovaný dětský pevný nádor, specifický pro protokol, Waldenströmova makroglobulinémie
 • NCT01954784
  Ukončeno
  Podmínky: Refractory Multiple Myeloma, I mnohočetný myelom, Mnohočetný myelom stadiony II, Mnohočetný myelom stadiony III
 • NCT00845104
  Stažen