This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Klinické studie sponzorované Dexa Medica Group

Celkem 5 výsledků

 • NCT05248802
  Dosud nebyl přijat
  Podmínky: Funkční dyspepsie
 • NCT02133521
  Nábor
  Podmínky: Acute Ischemic Stroke, Parciální infarkt přední cirkulace, Lakunární infarkt přední cirkulace
 • NCT01942122
  Dokončeno
  Podmínky: Endometriom, Vizuální analogová stupnice bolesti: Střední nebo těžká bolest
 • NCT03422575
  Dokončeno
  Podmínky: Zdravý
 • NCT01677260
  Dokončeno
  Podmínky: Studie metforminu XR BE u zdravých dobrovolníků s jednou a více dávkami