Klinické studie sponzorované Pulmonar

Celkem 1 výsledků

  • NCT02088723
    Dokončeno
    Podmínky: Sleep Apnea, Obstructive, En studie för att utvärdera säkerhet, reaktogenicitet och immunogenicitet hos SARS-CoV-2 mRNA-vaccin CVnCoV hos vuxna med komorbiditeter för COVID-19, Spát