This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Buscar ensayos clínicos para: Neoral®

Total 5 resultados

 • NCT01596062
  Completado
  Condiciones: Trasplante renal
 • NCT01079143
  Completado
  Condiciones: Fibrosis intersticial renal
 • NCT01990118
  Completado
  Condiciones: insuficiencia renal en etapa terminal
 • NCT00518375
  Completado
  Condiciones: Trasplante de riñón
 • NCT00138970
  Completado
  Condiciones: Inne badania fazy II z randomizacją kontroli na bieżącym bieżącym, aktualnym i aktualnym PTS100 z aktualnościami z punktu odniesienia, wątrobowo celebrytem, ​​nie jest obecna jako praca aktualnaj aktualnej firmy