Screening for kolonisering med resistente enterobakterier hos neutropeniske pasienter med hematologiske maligniteter

Screening for kolonisering med resistente enterobakterier hos neutropeniske pasienter med hematologiske maligniteter (SCENE)

Sponsorer

Hovedsponsor: Duke University

Samarbeider: Weill Medical College of Cornell University
National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)

Kilde Duke University
Kort oppsummering

Dette er en prospektiv, observasjonsgruppestudie for å lese hyppigheten med hvilken nøytropeniske pasienter med hematologiske maligniteter og hematopoietisk celletransplantasjon (HCT) mottakerne er kolonisert med fluorokinolonresistente Enterobacterales (FQRE) og klinisk innvirkning av FQRE-kolonisering.

Detaljert beskrivelse

Dette er en prospektiv, observasjonsgruppestudie for å lese hyppigheten med hvilken nøytropeniske pasienter med hematologiske maligniteter og hematopoietisk celletransplantasjon (HCT) mottakerne er kolonisert med fluorokinolonresistente Enterobacterales (FQRE) og klinisk innvirkning av FQRE-kolonisering. Etterforskeren vil samle perianale vattpinner fra pasienter som får induksjonskjemoterapi for akutt leukemi eller gjennomgå hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HCT), og hvem er mottar fluorokinolon (FQ) profilakse. FQRE-kolonisering vil bli rang av kultur, og etterforskeren vil korrelere FQRE-kolonisering med risikoen for gramnegativ bakteriemi under nøytropeni. Befolkning: 410 voksne med akutt leukemi som får induksjonskjemoterapi og HCT mottakere som får FQ-profilakse under nøytropeni. Resultatene av denne studien vil bli kombinert med en del fagdata fra en identisk designet R01-finansiert studie av FQRE-kolonisering.

Samlet status Rekruttering
Startdato 2021-03-12
Fullføringsdato 2022-12-01
Primær sluttdato 2022-09-01
Studietype Observasjon
Primært utfall
Måle Tidsramme
Gram-negativ blodbaneinfeksjon (BSI) Inntil nøytrofil utvinning eller 30 dager etter henting av den første vattpinnen hos pasienter som ikke har nøytrofil utvinning innen 30 dager
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Colonization with FQRE and ESBL-E Within 4 days after initiation of chemotherapy
Feber Inntil nøytrofil utvinning eller 30 dager etter henting av den første vattpinnen hos pasienter som ikke har nøytrofil utvinning innen 30 dager
Blodstrømsinfeksjon (BSI) Inntil nøytrofil utvinning eller 30 dager etter henting av den første vattpinnen hos pasienter som ikke har nøytrofil utvinning innen 30 dager
Intasje til intensivavdeling (ICU) Før nøytrofil utvinning eller 30 dager etter innsamling av den første vattpinnen hos pasienter som ikke har nøytrofil utvinning innen 30 dager
90-dagers dødelighet Forekommer innen 90 dager fra start av cellegift
Registrering 410
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Annen

Intervensjonsnavn: Ingen inngrep.

Beskrivelse: Observasjonsstudie uten inngrep.

Kvalifisering

Prøvetakingsmetode:

Ikke-sannsynlighetsprøve

Kriterier:

Inklusjonskriterier: 1. Evne til å gi informert samtykke 2. Mann eller kvinne ≥18 år 3. Mottar intensiv induksjons cellegift mot akutt leukemi eller gjennomgår HCT 4. Motta fluorokinolonprofylakse under nøytropeni Eksklusjonskriterier: 1. Forventes å ha

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

Ikke relevant

Sunne frivillige:

Nei

Samlet offisiell
Generell kontakt

Etternavn: Michael Satlin, MD, MS

Telefon: 212-746-7431

E-post: [email protected]

plassering
Anlegget: Status: Kontakt: Etterforsker:
University of California San Fransisco Medical Center | San Francisco, California, 94143, United States Recruiting Danaya Shariff 415-476-4862 Sarah Doernberg, MD, MAS Principal Investigator
Hackensack Meridian Health | Nutley, New Jersey, 07110, United States Not yet recruiting Mariefel Vendivil 551-996-5828 Scott Rowley, MD Principal Investigator
Mount Sinai Hospital | New York, New York, 10029, United States Not yet recruiting Tasha Vazquez 917-860-1449 Samantha Jacobs, MD, MS Principal Investigator
University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill, North Carolina, 25714, United States Recruiting Cheryl Hendrickson 919-843-2541 David van Duin, MD, PhD Principal Investigator
Oregon Health and Science University | Portland, Oregon, 97239, United States Recruiting Sarah Siegel 503-494-1384 Morgan Hakki, MD Principal Investigator
University of Pittsburgh | Pittsburgh, Pennsylvania, 15213, United States Recruiting Wendy Liang 412-648-6536 Ryan Shields, PharmD, MS Principal Investigator
Sted Land

United States

Bekreftelsesdato

2020-10-01

Ansvarlig fest

Type: Sponsor

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Arm Group

Merkelapp: Induction Chemotherapy for Acute Leukemia

Beskrivelse: Receiving induction chemotherapy for acute leukemia, and receiving fluoroquinolone (FQ) prophylaxis.

Merkelapp: Hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HCT)

Beskrivelse: Gjennomgår hematopoietisk stamcelletransplantasjon (HCT) og mottar fluorokinolon (FQ) profilakse.

Forkortelse SCENE
Informasjon om studiedesign

Observasjonsmodell: Kull

Tidsperspektiv: Fremtidig

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News