Kliniske studier på Gingival sykdommer

Totalt 20 resultater

 • NCT04274855
  Rekruttering
  Forhold: Anxiety Disorders, Oral sykdom, Periodontale sykdommer, Periodontalt tilknytningstap, Periodontal lomme, Periodontal betennelse, Gingival resesjon, Gingival Bleeding, Gingival sykdommer, Bruxisme, Karies, tannleg, Helsevesenet søker atferd, Utnyttelse av helsevesenet, Selvoppfatning
 • NCT03364751
  Fullført
  Forhold: Periodontal Diseases, Kronisk periodontitt, Periodontal lomme, Tannmobilitet, Gingival sykdommer, Røyking, sigarett
 • NCT04293718
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer, Tannkjøttbetennelse, Autoimmune sykdommer, Oral Lichen Planus
 • NCT04291443
  Fullført
  Forhold: Root Resorption, Ortodontisk apparatkomplikasjon, Ortodontisk patologisk resorpsjon av ekstern rot, Gingival sykdommer, Tannplakk, Tannsykdommer
 • NCT03078595
  Fullført
  Forhold: Gingival Bleeding, Von Willebrand sykdommer
 • NCT04271787
  Fullført
  Forhold: Periodontale sykdommer, Peri-implantitt, Gingival sykdommer
 • NCT03839719
  Fullført
  Forhold: Gingivitis, Periodontitt, Aerosolsykdom, Gingival sykdom, Periodontale sykdommer
 • NCT01215201
  Fullført
  Forhold: Periodontale sykdommer, Periodontitt, apikal, kronisk ikke-støttende, Suppuration of Gingival Crevice
 • NCT03663140
  Fullført
  Forhold: Neurogenic Inflammation, Periimplant sykdommer, Periodontale sykdommer, Gingival Crevicular Fluid, Periimplant Sulcular Fluid
 • NCT02866929
  Ukjent status
  Forhold: Klasse I Malokklusjon, Andre periodontale sykdommer, Tynn gingival biotype
 • NCT03027908
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT03197610
  Fullført
  Forhold: Gingival resesjon, Periodontale sykdommer
 • NCT02827305
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT02774967
  Fullført
  Forhold: Gingival resesjon, Gingival sykdommer, Munnssykdommer, Periodontal atrofi, Periodontale sykdommer, Stomatognatiske sykdommer
 • NCT02229669
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT01952301
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT00763048
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT00759187
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT00966953
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer
 • NCT00391547
  Fullført
  Forhold: Gingival sykdommer