Kliniske studier på Optisk nevritt

Totalt 24 resultater

 • NCT04131764
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Multippel sklerose, Neuromyelitt Optica Spectrum Disorder Attack, Neuromyelitt Optica Spectrum Disorder Relapse, Neuromyelitt Optica Spectrum Disorder Progression, Optisk nevritt
 • NCT02976766
  Avsluttet
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT03862313
  Avsluttet
  Forhold: Akutt autoimmun inflammatorisk optisk nevritt
 • NCT04762017
  Rekruttering
  Forhold: Optisk nevritt, Optikk; Nevritt, med demyelinisering
 • NCT03401879
  Rekruttering
  Forhold: Multippel sklerose, tilbakefall-remittering, Optisk nevritt
 • NCT03345537
  Rekruttering
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT03963310
  Rekruttering
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT01623076
  Rekruttering
  Forhold: Neuromyelitt Optica, Neuromyelitt Optica Spectrum Disorder, Tverrgående myelitt, Optisk nevritt
 • NCT01274702
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt, Multippel sklerose
 • NCT02521311
  Rekruttering
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT04289909
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Relapsing Remitting Multiple Sclerosis, Progressiv multippel sklerose, Optisk nevritt, Øyesykdommer, Optiske nervesykdommer, Sykdommer i nervesystemet, Multippel sklerose
 • NCT03753893
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Uveitt, Konjunktivitt, Keratokonjunktivitt Sicca, Xerophthalmia, Blødning i øyet, Optisk nevritt, Papilledema, Orbital sykdommer, Retinal vene okklusjon, Retinal arterie okklusjon, Makulaødem, Retinitt, Korioretinitt, Iridocyclitis, Skleritt, Koroid blødning, Blindhet, Amaurosis Fugax
 • NCT02657915
  Fullført
  Forhold: Akutt optisk nevritt
 • NCT02573792
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT04042363
  Rekruttering
  Forhold: Multippel sklerose, Optisk nevritt
 • NCT03370965
  Rekruttering
  Forhold: Optisk nevritt, Neuromyelitt Optica, Multippel sklerose
 • NCT02864134
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT00445367
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Multippel sklerose, Tverrgående myelitt, Neuromyelitt Optica, Akutt spredt encefalomyelitt, Optisk nevritt
 • NCT03451955
  Ukjent status
  Forhold: Optisk nevritt, Multippel sklerose, Klinisk isolert syndrom
 • NCT02833142
  Fullført
  Forhold: Multippel sklerose, Akutt optisk nevritt
 • NCT01524250
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT01757691
  Avsluttet
  Forhold: Akutt demyleliniserende optisk nevritt
 • NCT02004054
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt
 • NCT01424735
  Fullført
  Forhold: Optisk nevritt