Kliniske studier på Persiabuktens syndrom

Totalt 8 resultater

 • NCT02804828
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Gulf War Syndrome, Persiabuktens syndrom, Mitokondrielle lidelser
 • NCT01291758
  Fullført
  Forhold: Gulf War Illness, Persiabuktens syndrom
 • NCT01700725
  Fullført
  Forhold: Persiabuktens syndrom, Kronisk bihulebetennelse, Utmattelse, Akutt bihulebetennelse
 • NCT02075489
  Fullført
  Forhold: Persiabuktens syndrom, Kronisk utmattelsessyndrom
 • NCT00568555
  Fullført
  Forhold: Fibromyalgia, Persiabuktens syndrom
 • NCT01267045
  Fullført
  Forhold: Persiabuktens syndrom
 • NCT01305811
  Fullført
  Forhold: Persiabuktens syndrom
 • NCT01437891
  Fullført
  Forhold: Posttraumatisk stresslidelse, Persiabuktens syndrom