This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniske studier på Schizofreni

Totalt 49 resultater

 • NCT03637296
  Avsluttet
 • NCT04859504
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Transkranielle vekselstrømstimuleringer, Negative symptomer
 • NCT01730781
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Cannabisavhengighet, Prodromal for psykotisk sykdom, Familiehistorie av alkoholisme, Sunn kontroll, Opioidforstyrrelse, Posttraumatisk stresslidelse
 • NCT02188732
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse, Bipolar lidelse, Depresjon
 • NCT02874573
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Psykotiske lidelser
 • NCT03838484
  Avsluttet
 • NCT02869334
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse
 • NCT04159662
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia / Schizoaffective Disorder, Depresjon / alvorlig depresjon
 • NCT03314129
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse
 • NCT03048695
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Farmakokinetisk studie av pyrotinib og docetaxel i kombinasjon med trastuzumab hos pasienter med HER2 metastasert brøstkreft
 • NCT04309435
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia and Related Disorders, Mental kompetanse
 • NCT03217110
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Autismespektrumforstyrrelse, Bipolar lidelse, Depresjon, Parkinsons sykdom
 • NCT04251195
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse
 • NCT04414215
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Schizophrenia, Schizo affektiv lidelse
 • NCT04520399
  Ennå ikke rekruttere
 • NCT03881449
  Aktiv, ikke rekruttere
 • NCT03481049
  Rekruttering
  Forhold: Schizophrenia, Tempesta tropicale, Tempesta tropicale, Alkoholavhengighet
 • NCT01292577
  Fullført
 • NCT03623477
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Kognitive underskudd, Impulsiv aggresjon, Følelse, Impulsivitet
 • NCT01037075
  Fullført
 • NCT00057707
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse
 • NCT00539071
  Fullført
 • NCT02775864
  Fullført
 • NCT02131129
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Schizophreniform lidelse, Schizoaffektiv lidelse
 • NCT02978599
  Fullført
  Forhold: Schizophrenia, Schizoaffektiv lidelse
Abonnere