This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniske studier på Hjerneslag

Totalt 66 resultater

 • NCT05417009
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Ischemic Stroke, Trombotisk hjerneslag, Autonom dysfunksjon, Autonom ubalanse
 • NCT03461159
  Rekruttering
 • NCT02114450
  Rekruttering
 • NCT03615079
  Fullført
  Forhold: Stroke, Depresjon
 • NCT04285060
  Rekruttering
 • NCT03884530
  Fullført
  Forhold: Acute Stroke, tempesta tropicale
 • NCT04667754
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Stroke, Internett-levert kognitiv atferdsterapi, Depresjon, Angst
 • NCT02144584
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Ischemic Stroke, Øvre ekstremitetssvakhet
 • NCT02642744
  Aktiv, ikke rekruttere
 • NCT04936828
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Stroke, Pleierutbrenthet, Farmakokinetisk studie av pyrotinib och docetaxel i kombination med trastuzumab hos patienter med HER2 metastaserad bröstcancer, Psykologisk stress, Bruk av mobiltelefon
 • NCT02806843
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Stroke, Hemiplegi, Sunn
 • NCT04637100
  Tilbaketrukket
  Forhold: Stroke, Mediterraans diëet, Dysfunksjon, Kognitiv endring, Kognitivt underskudd
 • NCT03611855
  Avsluttet
 • NCT04866420
  Rekruttering
  Forhold: Stroke, Tretthet etter slag, Utmattelse
 • NCT03485820
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Ischemic Stroke, Hemorragisk hjerneslag
 • NCT03632499
  Fullført
  Forhold: Stroke, Hypertoni i øvre lemmer, Fysisk aktivitet
 • NCT01937377
  Fullført
  Forhold: Stroke, Mediterraans diëet
 • NCT04177225
  Fullført
  Forhold: Stroke Volume Variation, Diastolisk dysfunksjon
 • NCT02450760
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Stroke, Iskemisk angrep, forbigående
 • NCT04647292
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Ischemic Stroke, Forbigående iskemisk angrep
 • NCT03499574
  Fullført
  Forhold: Stroke, Acute, Dysfagi, orofaryngeal
 • NCT03481777
  Rekruttering
  Forhold: Stroke, Acute, Iskemisk hjerneslag, Hemoragisk hjerneslag, Intracerebral blødning, Cerebrovaskulære lidelser, Sykdommer i sentralnervesystemet
Abonnere