Søk i kliniske studier for: Amonafide

Totalt 5 resultater

  • NCT01066494
   Ukjent status
   Forhold: Acute Myeloid Leukemia
  • NCT00715637
   Ukjent status
   Forhold: Secondary Acute Myeloid Leukemia (Secondary AML, sAML)
  • NCT00074100
   Fullført
   Forhold: Breast Cancer
  • NCT00087854
   Fullført
   Forhold: Prostate Cancer
  • NCT00273884
   Fullført
   Forhold: Acute Myeloid Leukemia