Søk i kliniske studier for: CS1001

Totalt 6 resultater

 • NCT04472858
  Rekruttering
  Forhold: Advanced Solid Tumor
 • NCT03505996
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Hodgkin lymfom
 • NCT04421352
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Tilbakefall småcellet lungekreft
 • NCT03744403
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Avanserte solide svulster
 • NCT04200404
  Rekruttering
  Forhold: Avanserte ildfaste faste svulster
 • NCT04194801
  Rekruttering
  Forhold: Hepatocellulært karsinom