Søk i kliniske studier for: Cycloserine

Totalt 127 resultater

  • NCT02735694
   Avsluttet
   Forhold: Sleep Apnea Syndromes
  • NCT01362309
   Fullført
   Forhold: Alcohol Use Disorders.
  • NCT03937596
   Aktiv, ikke rekruttere
   Forhold: Major Depressive Disorder
  • NCT01062932
   Fullført
   Forhold: Nicotine Addiction
  • NCT00742079
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia
  • NCT00964041
   Tilbaketrukket
   Forhold: Schizophrenia
  • NCT02772211
   Ukjent status
   Forhold: Treatment Resistant Depression
  • NCT01733030
   Fullført
   Forhold: Post Traumatic Stress Syndrome
  • NCT01086475
   Fullført
   Forhold: Autistic Disorder; Asperger's Disorder; Pervasive Developmental Disorder NOS
  • NCT01928823
   Fullført
   Forhold: Agoraphobia
  • NCT03535688
   Rekruttering
   Forhold: Low Back Pain; Pain
  • NCT02304432
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia; Bipolar Disorder
  • NCT00455702
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia
  • NCT01649895
   Fullført
   Forhold: Obsessive-compulsive Disorder
  • NCT01343862
   Ukjent status
   Forhold: Traumatic Brain Injury
  • NCT00842309
   Fullført
   Forhold: Body Dysmorphic Disorder
  • NCT01981759
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia; Schizoaffective Disorder; Delusional Disorder
  • NCT01361633
   Fullført
   Forhold: Treatment; Placebo
  • NCT02933684
   Tilbaketrukket
   Forhold: Social Anxiety Disorder
  • NCT00198120
   Fullført
   Forhold: Autistic Disorder
  • NCT00000371
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia
  • NCT01985750
   Ukjent status
   Forhold: Chronic Obstructive Pulmonary Disease
  • NCT02582515
   Fullført
   Forhold: Tourette Disorder; Chronic Tic Disorder
  • NCT00963924
   Fullført
   Forhold: Schizophrenia
  • NCT02983734
   Ukjent status
   Forhold: Gulf War Illness