Søk i kliniske studier for: Succimer

Totalt 6 resultater

  • NCT00004838
   Fullført
   Forhold: Lead Poisoning
  • NCT03630991
   Rekruttering
   Forhold: Acute Myeloid Leukemia; Acute Myeloid Leukemia Arising From Previous Myelodysplastic Syndrome; Blast Phase Chronic Myelogenous Leukemia, BCR-ABL1 Positive; Chronic Myelogenous Leukemia, BCR-ABL1 Positive; High Risk Myelodysplastic Syndrome; Myelodysplastic Syndrome; Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm; Myeloproliferative Neoplasm; Recurrent Acute Myeloid Leukemia; Recurrent Myelodysplastic Syndrome; Refractory Acute Myeloid Leukemia; Refractory Myelodysplastic Syndrome; Secondary Acute Myeloid Leukemia
  • NCT00342849
   Fullført
   Forhold: Lead Exposure
  • NCT00811083
   Fullført
   Forhold: Autism
  • NCT00374894
   Fullført
   Forhold: Lead Poisoning
  • NCT03957720
   Rekruttering
   Forhold: Wilson's Disease