Søk i kliniske studier for: pralatrexate

Totalt 5 resultater

 • NCT00481871
  Fullført
  Forhold: Relapsed or Refractory Lymphoproliferative Malignancies, Hodgkins lymfom, Perifert T-celle lymfom, B-celle lymfom, Waldenstroms makroglobulinemi
 • NCT01134341
  Fullført
  Forhold: Cutaneous T-cell Lymphoma, Chef sueco, Sezary syndrom, Primær kutan anaplastisk storcellelymfom
 • NCT01420679
  Avsluttet
  Forhold: Perifert T-celle lymfom
 • NCT02013362
  Fullført
  Forhold: Perifert T-celle lymfom
 • NCT00024245
  Fullført
  Forhold: Uspesifisert fast tumor, voksen, protokollspesifikk