Kliniske studier sponset av Association of American Medical Colleges

Totalt 6 resultater

  • NCT02056964
   Fullført
   Forhold: Chest Pain; Acute Coronary Syndrome; Chest Pain Atypical Syndrome; Chest Pain Rule Out Myocardial Infarction
  • NCT01092156
   Fullført
   Forhold: Nipple Pain During Lactation
  • NCT00186173
   Fullført
   Forhold: Obesity
  • NCT00998595
   Fullført
   Forhold: Diabetes, Gestational; Postpartum Period
  • NCT01212978
   Fullført
   Forhold: Aging; Cardiology; Nitric Oxide
  • NCT00393926
   Fullført
   Forhold: Stroke; Cerebrovascular Accident