Kliniske studier sponset av National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD)

Totalt 161 resultater

 • NCT04806282
  Rekruttering
  Forhold: Meniere s Disease, Forstørret vestibulært akveduktsyndrom, Autoimmun indre øre sykdom
 • NCT03627351
  Rekruttering
  Forhold: Sunn
 • NCT03429036
  Rekruttering
  Forhold: Hearing Disorder, Oral slimhinne sykdom, Faryngeal svulst, Svulster i hode og nakke, Strupehode sykdom
 • NCT00005927
  Fullført
  Forhold: Binyrene Neoplasma
 • NCT00341874
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Hørselsforstyrrelse
 • NCT00023049
  Fullført
  Forhold: Sensorineural hørselstap, Hørselsforstyrrelse, Vestibulær sykdom
 • NCT00001604
  Fullført
  Forhold: Stamming
 • NCT04513782
  Rekruttering
  Forhold: Friske individer, Hørselstap, sentralt
 • NCT04707885
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Hørselstap, sensorineural, Hørselstap, Hørselstap, bilateral
 • NCT03916146
  Rekruttering
  Forhold: Døvhet, Hørselstap, Foreldre, Barns atferd
 • NCT03770377
  Tilbaketrukket
  Forhold: Hjerneslag, Spinocerebellar Ataxia, Hjerneslag, Dysfagi, Dysartria
 • NCT03651700
  Rekruttering
  Forhold: Afasi
 • NCT04501081
  Rekruttering
  Forhold: Hørselstap
 • NCT01031160
  Fullført
  Forhold: Ungdomshelse
 • NCT03538925
  Rekruttering
  Forhold: Downs syndrom, Tale- og språkforstyrrelse, Taleforstyrrelser hos barn, Talevennlighet, Tale lydforstyrrelse
 • NCT04138940
  Rekruttering
  Forhold: Afasi
 • NCT04486586
  Rekruttering
  Forhold: Primær progressiv afasi
 • NCT02675270
  Rekruttering
  Forhold: Aphasia, Primary Progressive, Anomia, Alzheimers sykdom
 • NCT04521166
  Rekruttering
  Forhold: Hørselstap, sensorineural
 • NCT04240561
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Hørselstap, sensorineural, Demens av Alzheimer-typen, Amnestisk mild kognitiv svikt
 • NCT03260062
  Fullført
  Forhold: Døvhet, bilateral
 • NCT04534387
  Rekruttering
  Forhold: Hørselstap
 • NCT03416738
  Rekruttering
  Forhold: Afasi, Hjerneslag, Hjerneslag, iskemisk, Afasi, Broca, Afasi, global, Afasi, blandet, Afasi, sjargong, Afasi, uttrykksfull, Afasi, ledning, Afasi, flytende, Afasi, anomisk
 • NCT03579563
  Rekruttering
  Forhold: Presbycusis
 • NCT03306082
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Cochleaimplantat