This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniske studier sponset av Norwegian Foundation for Health and Rehabilitation

Totalt 36 resultater

 • NCT04316962
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Kreft overlevende, Alle kreftformer
 • NCT04003675
  Påmelding på invitasjon
  Forhold: Seksuell trakasering, Seksuell mishandling, Psykologisk svekkelse, Forebygging
 • NCT03000400
  Fullført
  Forhold: Traumatisk hjerneskade
 • NCT00854555
  Fullført
  Forhold: Ryggmargs-skade
 • NCT03216603
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Kronisk obstruktiv lungesykdom
 • NCT03889002
  Fullført
  Forhold: Intellektuelle funksjonshemninger (F70-F79)
 • NCT03014596
  Fullført
  Forhold: Atferdsmessige, emosjonelle og psykososiale problemer
 • NCT00653107
  Avsluttet
  Forhold: Esophageal Neoplasm
 • NCT01687881
  Fullført
  Forhold: Cervikogen hodepin
 • NCT01741714
  Fullført
  Forhold: Migraine With Aura, Migrene uten aura
 • NCT02522663
  Fullført
  Forhold: Aortaklaffesykdom
 • NCT02901457
  Fullført
  Forhold: Livskvalitet, Spiseadferd, Fysisk aktivitet
 • NCT00184301
  Fullført
  Forhold: Spiseforstyrrelse, Anoreksia, Bulimia Nervosa, Personlighetsforstyrrelse
 • NCT00618150
  Fullført
  Forhold: Gastroøsofageal reflukssykdom
 • NCT00355810
  Fullført
  Forhold: Funksjonelle gastrointestinale lidelser, Irritabel tarm-syndrom
 • NCT00159562
  Fullført
  Forhold: Bipolar lidelse
 • NCT00903149
  Fullført
  Forhold: For tidlige fødsler
 • NCT00319124
  Fullført
  Forhold: Hofte Artrose
 • NCT00671346
  Ukjent status
  Forhold: Kreft, Hjerteinfarkt, Cerebrovaskulær hjerneslag
 • NCT01083225
  Fullført
  Forhold: Mental Helse
 • NCT00465868
  Fullført
  Forhold: Hjertesvikt, kongestiv
 • NCT00479479
  Fullført
  Forhold: Vitamin B 12 mangel
 • NCT00764153
  Fullført
  Forhold: Lårhalsbrudd
 • NCT01512043
  Fullført
  Forhold: KOLS
 • NCT01729052
  Fullført
  Forhold: Postoperativ kvalme og oppkast, Postoperativ smerte