Kliniske studier sponset av University Hospital of Freiburg, Freiburg, Germany

Totalt 12 resultater

 • NCT04339465
  Aktiv, ikke rekruttere
  Forhold: Sjeldne sykdommer
 • NCT00844220
  Fullført
  Forhold: Koronar arteriesykdom
 • NCT04789863
  Ennå ikke rekruttere
  Forhold: Stamcelletransplantasjon
 • NCT04018235
  Rekruttering
  Forhold: Breast Cancer, Livskvalitet
 • NCT04489277
  Fullført
  Forhold: Aortic Arch Aneurysm
 • NCT03127020
  Fullført
  Forhold: Lymfom, Ikke-Hodgkin lymfom
 • NCT03381794
  Fullført
  Forhold: Hornhinnetransplantasjon
 • NCT01047254
  Fullført
  Forhold: Apati i demens
 • NCT01653067
  Ukjent status
  Forhold: Diffus stort B-celle lymfom
 • NCT02846610
  Rekruttering
  Forhold: Smerter, postoperativ, Regional anestesi
 • NCT00331669
  Ukjent status
  Forhold: Dystonia, Bevegelsesforstyrrelse
 • NCT00561873
  Fullført
  Forhold: High Grade Glioma