This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Badania kliniczne na Pierwotne dysautonomie

Łącznie 1 wyników

  • NCT02725060
    Rejestracja na zaproszenie
    Warunki: Zespół tachykardii ortostatycznej ortostatycznej, Zespół tachykardii posturalnej, Częstoskurcz, Zaburzenia rytmu serca, Choroby autonomicznego układu nerwowego, Nietolerancja ortostatyczna, Choroby układu krążenia, Pierwotne dysautonomie