This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Badania kliniczne na Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne

Łącznie 20 wyników

 • NCT05622201
  Jeszcze nie rekrutuję
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT05601063
  Zakończony
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia afektywne dwubiegunowe i pokrewne, Zaburzenia depresyjne, Zaburzenia lękowe, Zaburzenia osobowości, Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 • NCT04173572
  Zakończony
  Warunki: Schizofrenia, Zaburzenia schizoafektywne, Krótkie zaburzenie psychotyczne, Zaburzenia schizofreniczne, Nieokreślone spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT05538832
  Rekrutacyjny
  Warunki: Psychoza, Schizofrenia, Zaburzenia schizoafektywne, Zaburzenia schizoafektywne, Zaburzenia schizofreniczne, Zaburzenia psychotyczne, Psychotyczne zaburzenia nastroju, Psychozy, afektywne, Psychoza nr/inne, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT04916496
  Rekrutacyjny
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT04298450
  Rekrutacyjny
  Warunki: Psychoza pierwszego odcinka, Psychoza, Epizod psychotyczny, Psychozy, afektywne, Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, Psychoza depresyjna, Zaburzenia schizoafektywne, Zaburzenia schizofreniczne, Schizofrenia, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Psychozy wywołane substancjami psychoaktywnymi
 • NCT03741751
  Rekrutacyjny
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia funkcji poznawczych
 • NCT05491486
  Rekrutacyjny
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT03323437
  Rekrutacyjny
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT05416658
  Jeszcze nie rekrutuję
  Warunki: Schizofrenia, Zaburzenia schizoafektywne, Zaburzenia schizofreniczne, Zaburzenia urojeniowe, Inne określone spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT05321602
  Rekrutacyjny
  Warunki: Schizofrenia, Zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia nastroju, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia psychiczne, Środki przeciwpsychotyczne, Środki uspokajające, Depresja ośrodkowego układu nerwowego, Fizjologiczne skutki leków, Leki psychotropowe, Agenci neuroprzekaźników, Molekularne mechanizmy działania farmakologicznego
 • NCT05211635
  Rekrutacyjny
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT05300633
  Rejestracja na zaproszenie
  Warunki: Psychoza, Schizofrenia i związane z nią zaburzenia, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Stosowanie substancji, Zaburzenia używania substancji
 • NCT05273164
  Rekrutacyjny
  Warunki: Psychosis, Schizofrenia, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia schizoafektywne
 • NCT03955549
  Zakończony
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT03919760
  Rekrutacyjny
  Warunki: Psychoza pierwszego odcinka, Schizofrenia, Dzieciństwo, Psychoza, Schizofrenia, Zaburzenia schizoafektywne, Zaburzenia schizofreniczne, Zaburzenie dwubiegunowe typu I, Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne, Zaburzenia afektywne, psychotyczne, Zaburzenie psychotyczne spowodowane nieokreśloną substancją
 • NCT03757988
  Zakończony
  Warunki: Schizofrenia, Zaburzenia schizoafektywne, Krótkie zaburzenie psychotyczne, Zaburzenie schizofreniczne, Nieokreślone spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT01668355
  Zakończony
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT03053557
  Zakończony
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne
 • NCT03501888
  Zakończony
  Warunki: Spektrum schizofrenii i inne zaburzenia psychotyczne