This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Mödrahälsovård och graviditetsresultat hos papperslösa migrerande kvinnor i Norge.

Dokumentera papperslösa - Användningen av mödrahälsovård och graviditetsresultat hos papperslösa migrerande kvinnor i Norge.

Sponsorer

Ledande sponsor: University of Oslo

Medarbetare: Norwegian Women's Public Health Association (NKS)
Oslo Church City Mission
Red Cross
Department of Emergency General Practice (DEGP) Oslo and Bergen

Källa University of Oslo
Kort sammanfattning

Lite forskning om hälso- och sjukvårdens utnyttjande och hälsosituationen för papperslösa gravida migranter har utförts tidigare, och det är viktigt att få fler information om de tjänster som ges, och att undersöka om bosättningsstatus är en riskfaktor inom mödra- och perinatal hälsa bland migranter. Detta projekt kommer att ge ny kunskap om papperslösa kvinnor som söker vård på frivilligmottagningarna och akutmottagningarna (DEGP) i Oslo och Bergen, deras behov av sjukvård och den medicinska uppföljningen de ges. De Projektet kommer att presentera ny kunskap genom att visa trender inom vård av papperslösa gravida migranter sökande jämfört med allmänna trender bland andra migranter och norska invånare. Det kommer det också ge ny kunskap om graviditetsutfall och perinatal hälsa hos papperslösa migranter jämför med utrikes och norskfödda kvinnor. Detta tillvägagångssätt har inte använts tidigare studera papperslösa migranter i Norge, och det finns mycket att få liknande studier i andra Europeiska länder. Orsaks- och verkanssamband hävdar sällan i fynd från observationsepidemiologiska studier, men informationen från tre olika källor (frivilligmottagningar, akutmottagningar och Medical Birth Registry) kommer att ge en övergripande bild av användningen av primärvård hos papperslösa gravida migranter, samt en jämförande bedömning av mödrans resultat i denna population. Den föreslagna forskningen kommer också ge viktig kunskap om hur man kan bedriva kvantitativ forskning i en befolkning dvs svåra att nå, och det är inte vanligt med forskning.

detaljerad beskrivning

Forskningsfrågor och mål 1. Arbetspaket 1 (WP1): Vad kännetecknar gravida papperslösa migranter som deltar i frivilliga kliniker i Oslo och Bergen från 2009 till 2020? 1. Ge en beskrivande sammanfattning av befolkningen av gravida papperslösa migranter vårdsökande (t.ex. ålder, antal barn, vistelsetid i Norge, arbetsstatus, familjenätverk) och de medicinska problem de presenterar. 2. Undersök den vård som erhållits utifrån indikatorer som antal förlossningar besök och omfattningen av samarbete med eller remiss till andra vårdinrättningar. 3. Undersök risken för graviditetsrelaterade komplikationer (t.ex. havandeskapsförgiftning och graviditetsdiabetes) och ogynnsamma perinatala utfall (t.ex. användning av kejsarsnitt och för tidig födsel) hos kvinnor som söker vård på klinikerna. 2. Arbetspaket 2 (WP2): Finns det några konsultationstrender hos gravida papperslösa migranter som söker akutvård vid akutenheterna (DEGP) i Oslo och Bergen fr.o.m 2007 till 2020? 1. Ge en beskrivande sammanfattning av befolkningen av papperslösa migranter som söker akutvård vid DEGP, särskilt gravida papperslösa migranter som söker vård. 2. Undersök trender i akuta konsultationer vid DEGPs för gravida papperslösa migranter efter starten av de frivilliga klinikerna (2009/2014), Jämföra med trenderna i konsultationer för den allmänna befolkningen av gravida kvinnor som söker vård. 3. Undersök trender i akuta konsultationer vid DEGPs för gravida papperslösa migranter efter starten av de frivilliga klinikerna (2009/2014), att jämföra med trenderna i konsultationer för andra papperslösa migranter. 3. Arbetspaket 3 (WP3): Vad är förekomsten av graviditetsrelaterade komplikationer och negativa perinatala utfall (som rapporterats i Medical Birth Registry of Norway) i patienter utan personnummer från 1999 till 2020? 1. Undersök förekomsten av graviditetsrelaterade komplikationer (t.ex. havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes, näringsbrist) hos papperslösa invandrarkvinnor jämfört till utrikes och norskfödda kvinnor. 2. Undersök förekomsten av ochynnsamma perinatala utfall (t.ex. användning av kejsarsnitt avsnitt, för tidig födsel, liten för graviditetsåldern, lågt Apgar-poäng) in papperslösa invandrarkvinnor jämfört med utrikes och norskfödda kvinnor.

Övergripande status Har inte rekryterat ännu
Start datum 2021-01-01
Slutförelsedatum 2028-02-01
Primärt slutdatum 2023-12-01
Studietyp Observationell
Primärt resultat
Mäta Tidsram
Adverse pregnancy outcomes 1999-2020
Användning av primärvård av papperslösa gravida migranter 2007-2020
Sekundärt resultat
Mäta Tidsram
Hälsovårdsanvändning av papperslösa migranter i allmänhet 2007-2020
Inskrivning 70000
Tillstånd
Intervention

Interventionstyp: Övrig

Interventionens namn: Registrera uppföljning

Beskrivning: Antal negativa graviditetsutfall

Behörighet

Testmetod:

Icke-sannolikhetsprov

Kriterier:

Inklusionskriterier: - Inget registrerat norskt personnummer - Kvinna Exklusioner kriterier: - Hane

Kön:

Kvinna

Könsbaserat:

Ja

Könsbeskrivning:

Gravida kvinnor som föder barn i Norge

Lägsta ålder:

18 år

Högsta ålder:

50 år

Friska volontärer:

Nej

Övergripande officiell
Efternamn Roll Anslutning
Cecilie Dahl, PhD, MPH Principal Investigator University of Oslo
Övergripande kontakt Kontaktinformation visas endast när studien rekryterar försökspersoner.
Verifieringsdatum

2020-06-01

Ansvarig part

Typ: Huvudutredare

Utredarens anslutning: Universitetet i Oslo

Utredarens fullständiga namn: Cecilie Dahl

Utredarens titel: doktor Cecilie Dahl

Nyckelord
Har utökad åtkomst Nej
Arm Group

Märka: Undocumented migrants

Märka: Invandrare med norsk legitimation

Märka: norska invånare

Information om studiedesign

Observationsmodell: Kohort

Tidsperspektiv: Övrig

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Kliniska prövningar på Transients and Migrants

Kliniska prövningar på Registrera uppföljning