Kliniska prövningar på 22q13.3 Strykningssyndrom

Totalt 9 resultat

  • NCT04003207
   Avslutad
   Villkor: Phelan McDermid Syndrome
  • NCT02710084
   Avslutad
   Villkor: Phelan-McDermid Syndrome
  • NCT02000167
   Avslutad
   Villkor: Phelan-McDermid Syndrome
  • NCT01525901
   Rekrytering
   Villkor: 22q13 Deletion Syndrome; Phelan-McDermid Syndrome
  • NCT04312152
   Anmälan på inbjudan
   Villkor: Autism Spectrum Disorder; Phelan-McDermid Syndrome
  • NCT03493607
   Rekrytering
   Villkor: Phelan-McDermid Syndrome; Epilepsy
  • NCT03426059
   Aktiv, rekryterar inte
   Villkor: Phelan-McDermid Syndrome; Autism Spectrum Disorder; Intellectual Disability
  • NCT02461420
   Rekrytering
   Villkor: Phelan-McDermid Syndrome; Autism Spectrum Disorder; Intellectual Disability
  • NCT04623398
   Ännu inte rekryterat
   Villkor: Autism Spectrum Disorder