Kliniska prövningar på Cheilitis

Totalt 9 resultat

  • NCT03452566
   Återkallad
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT02198469
   Avslutad
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT03224715
   Återkallad
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT02409732
   Avslutad
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT04219358
   Rekrytering
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT00849992
   Avslutad
   Villkor: Actinic Cheilitis
  • NCT03990636
   Ännu inte rekryterat
   Villkor: Actinic Cheilitis; Leukoplakia; Erythroplakia
  • NCT00868088
   Avslutad
   Villkor: Actinic Cheilitis; Squamous Cell Carcinoma In-situ (SCC-is); Squamous Cell Carcinoma (SCC); Photodynamic Therapy (PDT); Mohs Surgery
  • NCT01233570
   Avslutad
   Villkor: Crohn Disease