Kliniska prövningar på Epistaxis

Totalt 19 resultat

 • NCT02389959
  Avslutad
  Villkor: HHT, Ärftlig hemorragisk telangiectasia, Epistaxis, Näsblödningar, Näsblödning
 • NCT02638012
  Avslutad
  Villkor: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia (HHT), Epistaxis
 • NCT04374448
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Kronisk bihåleinflammation, Tumör i nässinus, Posterior Epistaxis, Skallebas neoplasmer
 • NCT02930941
  Rekrytering
  Villkor: Epistaxis
 • NCT04217941
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT04151888
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Epistaxis
 • NCT03740620
  Rekrytering
  Villkor: Epistaxis, Intubationskomplikation
 • NCT03912051
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT03788460
  Okänd status
  Villkor: Epistaxis, ÖNH-störning
 • NCT01485224
  Avslutad
  Villkor: Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia, Epistaxis
 • NCT02466464
  Återkallad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT02677467
  Okänd status
  Villkor: Cardiovascular Disease, Epistaxis
 • NCT02370381
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT02338102
  Avslutad
  Villkor: Nasal obstruktion, Rhinit, vasomotorisk, Epistaxis
 • NCT01098578
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT01784237
  Okänd status
  Villkor: Skada på grund av endoskopisk undersökning, Transnasal endoskopi inducerad epistaxis, Transnasal endoskopi inducerad nässmärta
 • NCT00793117
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis, Nasal obstruktion, Smärta
 • NCT00666471
  Avslutad
  Villkor: Epistaxis
 • NCT00390663
  Okänd status
  Villkor: Epistaxis