Kliniska prövningar på Hereditary Retinal Dystrophy

Totalt 1 resultat

  • NCT02435940
    Rekrytering
    Villkor: Eye Diseases Hereditary, Retinal sjukdom, Achromatopsia, Bardet-Biedl-syndrom, Bassen-Kornzweigs syndrom, Kock sueco, Bästa sjukdomen, Koroidal dystrofi, Choroideremia, Kondystrofi, Konstångsdystrofi, Medfödd stationär nattblindhet, Förbättrat S-Cone-syndrom, Fundus Albipunctatus, Goldmann-Favres syndrom, Gyratatrofi, Juvenil makuladegeneration, Kearns-Sayre syndrom, Leber medfödd amauros, Refsums syndrom, Retinitis Pigmentosa, Retinitis Punctata Albescens, Retinoschisis, Rod-Cone Dystrofi, Rod Dystrophy, Rod Monochromacy, Stargardt-sjukdom, Usher syndrom