This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniska prövningar på Jordnötsöverkänslighet

Totalt 6 resultat

 • NCT03679676
  Rekrytering
  Villkor: Överkänslighet, Matallergi, Överkänslighet, mat, Jordnötsöverkänslighet, Jordnötsallergi
 • NCT05621317
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Jordnötsallergi, Jordnötsöverkänslighet, Jordnötsinducerad anafylaxi, Immunsystemets sjukdomar
 • NCT04090203
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Jordnötsöverkänslighet
 • NCT03937726
  Rekrytering
  Villkor: IgE-medierad jordnötsallergi, Jordnötsöverkänslighet
 • NCT02665793
  Avslutad
  Villkor: Food Hypersensitivity, Jordnötsöverkänslighet
 • NCT00580606
  Avslutad
  Villkor: Matöverkänslighet, Överkänslighet, Omedelbar överkänslighet, Jordnötsöverkänslighet