This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniska prövningar på Mild Alzheimer's Disease

Totalt 9 resultat

 • NCT04445831
  Rekrytering
  Villkor: Alzheimer's Disease, Kognitiv försämring, Tauopatier, Mild kognitiv försämring, Demens, Hjärnsjukdomar, Centrala nervsystemet
 • NCT01595646
  Avslutad
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring
 • NCT02864303
  Okänd status
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring
 • NCT01325259
  Avslutad
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring
 • NCT01636596
  Återkallad
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring
 • NCT01482013
  Avslutad
  Villkor: Mild Alzheimer's Disease, Kock sueco
 • NCT01465360
  Avslutad
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring, Vaskulär demens, Front-temporal demens, Primär progressiv afasi, Parkinsons sjukdom demens, Blandad demens
 • NCT01099332
  Okänd status
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring
 • NCT00628017
  Avslutad
  Villkor: Alzheimer's Disease, Mild kognitiv försämring