This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniska prövningar på Mycosis Fungoides

Totalt 109 resultat

 • NCT04185220
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Vuxen T-cellslymfom/leukemi, Sezary syndrom, Mycosis Fungoides
 • NCT03789864
  Rekrytering
  Villkor: Lymfom, T-cell, kutan, Mycosis Fungoides
 • NCT00177268
  Rekrytering
  Villkor: Kutant T-cellslymfom, Sezary syndrom, Mycosis Fungoides, Eksem, Atopisk dermatit
 • NCT01384513
  Avslutad
  Villkor: Vuxen akut lymfoblastisk leukemi i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna med 11q23 (MLL) avvikelser, Akut myeloid leukemi hos vuxna med Del(5q), Vuxen akut myeloid leukemi med Inv(16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(15;17)(q22;q12), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(16;16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(8;21)(q22;q22), Vuxen nästyp Extranodal NK/T-cellslymfom, Aplastisk anemi, Akut lymfoblastisk leukemi i barndom i remission, Akut myeloid leukemi i barndom i remission, Myelodysplastiska syndrom hos barn, Kronisk eosinofil leukemi, Kronisk myelomonocytisk leukemi, Kronisk neutrofil leukemi, Essentiell trombocytemi, Extranodal marginalzon B-cellslymfom i slemhinneassocierad lymfoid vävnad, Juvenil myelomonocytisk leukemi, Mastocytos, Myelodysplastisk/myeloproliferativ neoplasma, ej klassificerbar, Nodal marginalzon B-cellslymfom, Polycytemi Vera, Tidigare behandlade myelodysplastiska syndrom, Primär myelofibros, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos vuxna, Återkommande akut myeloid leukemi hos vuxna, Återkommande vuxen diffust småcelligt lymfom, Återkommande vuxen grad III lymfomatoid granulomatosis, Återkommande vuxen Hodgkin-lymfom, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos barn, Återkommande akut myeloid leukemi hos barn, Återkommande kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Återkommande follikulärt lymfom grad 1, Återkommande follikulärt lymfom grad 2, Återkommande lymfom i marginalzonen, Återkommande Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Återkommande litet lymfocytiskt lymfom, Återkommande/refraktär Hodgkin-lymfom hos barn, Refraktär anemi, Refraktär anemi med ringade sideroblaster, Eldfast hårcellsleukemi, Refraktärt multipelt myelom, Sekundära myelodysplastiska syndrom, Mjältens marginalzon lymfom, T-cell stor granulär lymfocytleukemi, Waldenström Macroglobulinemia
 • NCT02978625
  Rekrytering
  Villkor: Adenoid cystiskt hudkarcinom, Adnexal karcinom, Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-negativt, Anaplastiskt storcelligt lymfom, ALK-positivt, Apokrint karcinom, Cylindrokarcinom, Digitalt papillärt adenokarcinom, Endokrint mucinproducerande svettkörtelkarcinom, Extramammär Pagetsjuka, Extraokulärt kutant talgkarcinom, Hidradenocarcinom, Keratoacanthoma, Malign svettkörtelneoplasm, Merkel cellkarcinom, Mikrocystiskt adnexal karcinom, NK-cellslymfom, ej klassificerbart, Papillärt adenokarcinom, Porocarcinom, Primärt kutant mucinöst karcinom, Återkommande mogna T-cell och NK-cell non-Hodgkin lymfom, Återkommande T-cell non-Hodgkin lymfom, Refraktärt anaplastiskt storcelligt lymfom, Refraktärt mogen T-cell och NK-cell non-Hodgkin lymfom, Eldfast Merkelcellscancer, Refractory Mycosis Fungoides, Refraktärt primärt kutant T-cells non-Hodgkin-lymfom, Eldfast skivepitelcancer i huden, Refraktärt T-cell non-Hodgkin lymfom, Sezary syndrom, Signet ringcellscancer, Hudbasalcellscancer, Hudbasoskvamös cellkarcinom, Skivepitelcancer i huden, Spiradenokarcinom, Squamoid Eccrine Ductal Carcinoma, Skivepitelcancer av okänt primärt, Svettkörtelkarcinom, Trichilemmal karcinom, Vulva skivepitelcancer
 • NCT03602157
  Rekrytering
  Villkor: Lymfom, Immunsystemets sjukdomar, Immunproliferativa störningar, Lymfatiska sjukdomar, Lymfoproliferativa störningar, Neoplasmer, Kutant lymfom, Kutant anaplastiskt storcelligt lymfom, Mycosis Fungoides, Sezary syndrom, Lymfomatoid papulos, Kutant T-cellslymfom, Gråzonslymfom
 • NCT05414500
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Kutant T-cellslymfom, Mycosis Fungoides
 • NCT04541017
  Rekrytering
  Villkor: Mycosis Fungoides, Återkommande Mycosis Fungoides, Återkommande Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome, Återkommande Sezary syndrom, Refractory Mycosis Fungoides, Refractory Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome, Refraktärt Sezary syndrom, Sezary syndrom, Steg IB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8, Steg II Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8, Steg III Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8, Steg IV Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8
 • NCT03587844
  Rekrytering
  Villkor: Mycosis Fungoides, Lymfomatoid papulos, Sezary syndrom
 • NCT04652960
  Rekrytering
  Villkor: Steg IIB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8, Steg III Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8, Steg IV Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v8
 • NCT03385226
  Rekrytering
  Villkor: Kutant T-cellslymfom, Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome
 • NCT02811783
  Avslutad
  Villkor: Mycosis Fungoides, Lymfom, T-cell, kutan, Sézarys syndrom
 • NCT04234048
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: T-cells lymfom, Kutant/perifert T-cellslymfom, Perifert T-cellslymfom, Perifert T-cellslymfom, ej klassificerat, Primärt kutant T-cellslymfom, Kutant T-cellslymfom, ospecificerat, Kutant T-cellslymfom, Follikulärt T-cellslymfom, Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom, Sézarys sjukdom, Mycosis Fungoides
 • NCT04256018
  Rekrytering
  Villkor: Sezary syndrom, Mycosis Fungoides
 • NCT05138458
  Rekrytering
  Villkor: Lymfom, T-cell, perifert, Lymfom, T-cell, kutan, Mycosis Fungoides, Adoptiv cellulär immunterapi, Cellterapi
 • NCT04118868
  Rekrytering
  Villkor: Mycosis Fungoides
 • NCT05377827
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: T-cell non-Hodgkin lymfom, Akut myeloid leukemi, Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom, Enteropati-associerat T-cellslymfom, Monomorft epiteliotropiskt intestinalt T-cellslymfom, Perifert T-cellslymfom, Anaplastiskt storcelligt lymfom, Vuxen T-cellsleukemi, Vuxen T-cellslymfom, T-cell prolymfocytisk leukemi, Extranodalt NK/T-cellslymfom, Transformerad Mycosis Fungoides, Sezary syndrom, Primärt kutant Gamma-Delta T-cellslymfom, Hepatospleniskt T-cellslymfom
 • NCT05538988
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Mycosis Fungoides
 • NCT03905135
  Avslutad
  Villkor: Perifert T-cellslymfom NOS, Mycosis Fungoides, Sezary syndrom, Anaplastiskt storcelligt lymfom
 • NCT01352520
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: CD-30 Positivt Anaplastiskt Stort T-cells kutant lymfom, Lymfom, primär kutan anaplastisk storcell, Lymfomatoid papulos, Mycosis Fungoides, Hudens lymfom, Kutana lymfom, Lymfom, Hematologisk störning
 • NCT05455931
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Mycosis Fungoides och Sézarys syndrom
 • NCT05526638
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Mycosis Fungoides
 • NCT04101331
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Perifert T-cellslymfom, Transformerad Mycosis Fungoides
 • NCT03063632
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Metastaserande myxoid liposarkom, Metastaserande rundcelligt liposarkom, Metastaserande synovialt sarkom, Återkommande Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome, Refractory Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome, Steg IB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg II Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IIA Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IIB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg III Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IIIA Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IIIB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IV Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IVA Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Steg IVB Mycosis Fungoides och Sezary Syndrome AJCC v7, Ooperabelt synovialt sarkom
 • NCT05380635
  Avslutad
  Villkor: Kutant T-cellslymfom/Mycosis Fungoides