Kliniska prövningar på Neovascular Macular Degeneration

Totalt 5 resultat

 • NCT04684394
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Neovascular Age-related Macular Degeneration, Retinal sjukdom, Retinal degeneration, Makuladegeneration
 • NCT04455399
  Avslutad
  Villkor: Neovascular Age-related Macular Degeneration, Diabetisk makulärt ödem, Ocklusion av retinal ven med makulaödem, Uveitiskt makulärt ödem, Koroidal neovaskularisering
 • NCT02452840
  Rekrytering
  Villkor: Neovascular Age-related Macular Degeneration, Makuladegeneration
 • NCT03034772
  Avslutad
  Villkor: Neovascular Age-related Macular Degeneration, Våt makuladegeneration
 • NCT01682382
  Avslutad
  Villkor: Åldersrelaterad makuladegeneration, Choroidal Neovascular Age-related Macular Degeneration