Kliniska prövningar på Neurobehavioral Manifestations

Totalt 13 resultat

 • NCT03479476
  Rekrytering
  Villkor: Fragile X Syndrome, Fragile X Mental Retardation Syndrome, Mental retardation, X Linked, Genetiska sjukdomar, X-länkade, Trinukleotid upprepa expansion, Fra (X) syndrom, Intellektuell funktionshinder, FXS, Neurobehavioral Manifestations, Sexkromosomstörningar
 • NCT02501434
  Rekrytering
  Villkor: Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage, Neurobehavioral Manifestations, Vasospasm, intrakraniell, Intrakraniell aneurysm, Heparininducerad trombocytopeni typ II
 • NCT00183170
  Avslutad
  Villkor: Alcoholic Intoxication, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT02557425
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Neurobehavioral Manifestations
 • NCT02590848
  Avslutad
  Villkor: Vitamin/Nutritional Deficiency, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT03268590
  Avslutad
  Villkor: Hyperoxi, Hypoxi, hjärna, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT01953068
  Rekrytering
  Villkor: Neurobehavioral Manifestations
 • NCT02680210
  Avslutad
  Villkor: Traumatic Brain Injuries, Neurobehavioral Manifestations, Kognitionsstörningar, Minnesunderskott
 • NCT03574350
  Avslutad
  Villkor: Preterm Infant, Tillväxtacceleration, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT01506349
  Avslutad
  Villkor: Celiac Disease, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT03222375
  Rekrytering
  Villkor: Autistic Disorder, Autismspektrumstörning, Barns utvecklingsstörningar, genomgripande, Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Mentala störningar, Aspergers syndrom, Neurobehavioral Manifestations, Nervsystemet
 • NCT00586638
  Avslutad
  Villkor: Neurologiska manifestationer, Neurobehavioral Manifestations
 • NCT01150071
  Avslutad
  Villkor: Infant, Extremely Low Birth Weight, Lungsjukdomar, obstruktiv, Störning av bentäthet och struktur, ospecificerad, Kognitionsstörningar, Neurobehavioral Manifestations