Kliniska prövningar på Pseudoxanthoma Elasticum

Totalt 10 resultat

 • NCT04441671
  Återkallad
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT00341419
  Avslutad
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum, PXE
 • NCT03813550
  Okänd status
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT03758534
  Okänd status
  Villkor: Generalized Arterial Calcification in Infancy, Autosomala recessiva hypofosfatemiska raketter, Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT02108392
  Okänd status
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT03364504
  Okänd status
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT01731080
  Okänd status
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum, Diabetes typ 2, Kronisk njursjukdom
 • NCT01446393
  Avslutad
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT01446380
  Okänd status
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum
 • NCT00555113
  Avslutad
  Villkor: Pseudoxanthoma Elasticum