This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Kliniska prövningar på Sarkom, Ewing

Totalt 79 resultat

 • NCT03213678
  Rekrytering
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Ann Arbor Stage III Non-Hodgkin lymfom, Ann Arbor Stage IV Non-Hodgkin lymfom, Malignt gliom, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande Gliom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande neoplasma i det primära centrala nervsystemet, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär primär neoplasma i centrala nervsystemet, Rhabdoid tumör, Steg III osteosarkom AJCC v7, Steg III mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IV Osteosarkom AJCC v7, Steg IV mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IVA Osteosarkom AJCC v7, Steg IVB Osteosarkom AJCC v7, Wilms tumör
 • NCT03213652
  Rekrytering
  Villkor: Malignt fast neoplasma, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Återkommande WHO Grad 2 Gliom, Refraktärt Ependymom, Refraktär Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktärt hepatoblastom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär Rhabdomyosarkom, Eldfast mjukvävnadssarkom, Wilms tumör
 • NCT03709680
  Rekrytering
  Villkor: Ewing Sarkom, Fasta tumörer, Rhabdoid tumör, Rabdomyosarkom, Neuroblastom, Medulloblastom, Diffus Intrinsic Pontine Gliom
 • NCT04530487
  Rekrytering
  Villkor: Desmoplastisk liten rundcellig tumör, Ewing sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande desmoplastisk små rundcellig tumör, Återkommande tumör i elakartad perifer nervslida, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande neuroblastom, Återkommande rabdomyosarkom, Refraktär desmoplastisk liten rundcellig tumör, Refraktär tumör av malign perifer nervslida, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär neuroblastom, Refraktär Rhabdomyosarkom
 • NCT03220035
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Ann Arbor Stage III Non-Hodgkin-lymfom för barn, Ann Arbor Stage IV Non-Hodgkin-lymfom för barn, Ependymom, Ewing Sarkom, Hepatoblastom, Langerhans cellhistiocytos, Malign könscellstumör, Malignt gliom, Osteosarkom, Perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande neoplasm i centrala nervsystemet i barndomen, Återkommande non-Hodgkin-lymfom hos barn, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande neuroblastom, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär primär neoplasma i centrala nervsystemet, Rhabdoid tumör, Rabdomyosarkom, Mjukvävnadssarkom, Wilms tumör
 • NCT05071209
  Rekrytering
  Villkor: Återkommande alveolärt rabdomyosarkom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande lymfom, Återkommande malignt fast neoplasma, Refraktär alveolär rabdomyosarkom, Eldfast Ewing Sarkom, Refraktärt lymfom, Eldfast malignt fast neoplasma
 • NCT05440786
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Sarkom, Ewing, Neoplasma Metastaser
 • NCT03213704
  Rekrytering
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande Gliom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Refraktärt Ependymom, Refraktär Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Eldfast Gliom, Refraktärt hepatoblastom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär primär neoplasma i centrala nervsystemet, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär Rhabdomyosarkom, Wilms tumör
 • NCT03155620
  Rekrytering
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Ann Arbor Stage III Non-Hodgkin lymfom, Ann Arbor Stage IV Non-Hodgkin lymfom, Histiocytiskt sarkom, Juvenil Xanthogranuloma, Langerhans cellhistiocytos, Malignt gliom, Återkommande barndomsrabdomyosarkom, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande Gliom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande neoplasma i det primära centrala nervsystemet, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande mjukdelssarkom, Eldfast Ewing Sarkom, Eldfast Gliom, Refraktärt hepatoblastom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär primär neoplasma i centrala nervsystemet, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär Rhabdomyosarkom, Rhabdoid tumör, Steg III osteosarkom AJCC v7, Steg III mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IV Osteosarkom AJCC v7, Steg IV mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IVA Osteosarkom AJCC v7, Steg IVB Osteosarkom AJCC v7, Wilms tumör
 • NCT03213665
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Ann Arbor stadium III Hodgkin lymfom, Ann Arbor Stage III Non-Hodgkin lymfom, Ann Arbor stadium IV Hodgkin lymfom, Ann Arbor Stage IV Non-Hodgkin lymfom, Ewing sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Låggradig gliom, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande Gliom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Hodgkin-lymfom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande neoplasma i det primära centrala nervsystemet, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Refraktärt Hodgkin-lymfom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär Rhabdoid tumör, Eldfast mjukvävnadssarkom, Rhabdoid tumör, Steg III mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IV mjukdelssarkom AJCC v7, Wilms tumör
 • NCT02306161
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Metastaserande Ewing-sarkom, Metastatisk malign neoplasm i benet, Metastatisk malign neoplasm i benmärgen, Metastatisk malign neoplasm i lungan, Metastatisk perifer primitiv neuroektodermal bentumör, Perifer primitiv neuroektodermal tumör i mjuka vävnader
 • NCT04129151
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Ewing Sarkom, Ewings sarkom återkommande
 • NCT03698994
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Återkommande ependymal tumör, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande Gliom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande histiocytisk och dendritisk cellneoplasma, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande primära maligna neoplasma i centrala nervsystemet, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Refraktärt Ependymom, Eldfast Ewing Sarkom, Eldfast Gliom, Refraktärt hepatoblastom, Refractory Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär primär malign neoplasma i centrala nervsystemet, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär Rhabdomyosarkom, Eldfast mjukvävnadssarkom, Wilms tumör
 • NCT04890093
  Ännu inte rekryterat
  Villkor: Sarkom, Ewing, Rabdomyosarkom
 • NCT03210714
  Upphängd
  Villkor: Avancerad malignt fast neoplasma, Ann Arbor Stage III Non-Hodgkin-lymfom för barn, Ann Arbor Stage IV Non-Hodgkin-lymfom för barn, Låggradig gliom, Malignt gliom, Återkommande Ependymom från barndomen, Återkommande elakartad könscellstumör i barndomen, Återkommande medulloblastom i barndomen, Återkommande non-Hodgkin-lymfom hos barn, Återkommande barndomsrabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom från barndomen, Återkommande Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande neuroblastom, Återkommande osteosarkom, Återkommande neoplasma i det primära centrala nervsystemet, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär primär neoplasma i centrala nervsystemet, Rhabdoid tumör, Steg III mjukdelssarkom AJCC v7, Steg IV mjukdelssarkom AJCC v7, Wilms tumör
 • NCT03635632
  Rekrytering
  Villkor: Återfall av neuroblastom, Refraktär neuroblastom, Återfall osteosarkom, Återfall av Ewing sarkom, Återfall av rabdomyosarkom, Uveal melanom, Phyllodes brösttumör
 • NCT05093322
  Rekrytering
  Villkor: Fast tumör, Lymfom, Osteosarkom, Ewing Sarkom, Rabdomyosarkom, Icke-rabdomyosarkom Mjukvävnadssarkom
 • NCT04195555
  Rekrytering
  Villkor: Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Återkommande WHO Grad 2 Gliom, Refraktär Ependymom, Eldfast Ewing Sarkom, Refraktärt hepatoblastom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär Rhabdomyosarkom, Eldfast mjukvävnadssarkom, Refraktär WHO Grad 2 Gliom, Wilms tumör
 • NCT03600649
  Rekrytering
  Villkor: Ewing Sarkom, Myxoid liposarkom, Sarkom, mjuk vävnad, Desmoplastisk liten rundcellig tumör, Extraskelett myxoid kondrosarkom, Angiomatoid fibröst histiocytom, Clear Cell Sarkom, Primärt pulmonellt myxoid sarkom, Myoepitelial tumör, Skleroserande epiteloid fibrosarkom, Fibromyxoid tumör
 • NCT04284774
  Rekrytering
  Villkor: Malignt fast neoplasma, Återkommande binjurefeokromocytom, Återkommande ektomesenkymom, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande njure Wilms-tumör, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande medulloblastom, Återkommande melanom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rhabdoidtumör i njuren, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Återkommande sköldkörtelkarcinom, Återkommande WHO Grad 2 Gliom, Refraktär binjurekörtelfeokromocytom, Refraktär Ependymom, Eldfast Ewing Sarkom, Refraktärt hepatoblastom, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Refraktär medulloblastom, Refraktärt melanom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär rhabdoidtumör i njuren, Refraktär Rhabdomyosarkom, Eldfast mjukvävnadssarkom, Refraktär sköldkörtelkarcinom, Refraktär WHO Grad 2 Gliom
 • NCT04320888
  Rekrytering
  Villkor: Hematopoetisk och lymfoid cellneoplasma, Återkommande Ependymom, Återkommande Ewing Sarkom, Återkommande hepatoblastom, Återkommande histiocytisk och dendritisk cellneoplasma, Återkommande Langerhans cell Histiocytos, Återkommande lymfom, Återkommande maligna könscellstumörer, Återkommande malignt gliom, Återkommande malignt fast neoplasma, Återkommande medulloblastom, Återkommande neuroblastom, Återkommande non-Hodgkin lymfom, Återkommande osteosarkom, Återkommande perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande rhabdoidtumör, Återkommande rabdomyosarkom, Återkommande mjukdelssarkom, Återkommande WHO Grad 2 Gliom, Refraktär Ependymom, Eldfast Ewing Sarkom, Refraktärt hepatoblastom, Refractory Histiocytic and Dendritic Cell Neoplasm, Refraktär Langerhans Cell Histiocytos, Refraktärt lymfom, Refraktär malign könscellstumör, Refraktärt malignt gliom, Eldfast malignt fast neoplasma, Refraktär medulloblastom, Refraktär neuroblastom, Refraktärt non-Hodgkin-lymfom, Refraktär osteosarkom, Refraktär perifer primitiv neuroektodermal tumör, Refraktär Rhabdoid tumör, Refraktär Rhabdomyosarkom, Eldfast mjukvävnadssarkom, Refraktär WHO Grad 2 Gliom, Wilms tumör
 • NCT05275426
  Rekrytering
  Villkor: Ewing Sarkom, Ewing-liknande sarkom
 • NCT04055220
  Rekrytering
  Villkor: Bensarkom, Osteosarkom, Ewing Sarkom, Kondrosarkom, Odifferentierat pleomorft sarkom, Leiomyosarkom, Angiosarkom
 • NCT04067115
  Rekrytering
  Villkor: Ewing Sarkom
 • NCT03715933
  Rekrytering
  Villkor: Fasta tumörer, Malignt pleuralt mesoteliom, Gastriskt adenokarcinom, Kolorektalt adenokarcinom, Sarkom, Adenokarcinom i bukspottkörteln, Ewing Sarkom, Kondrosarkom