This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Sök i kliniska prövningar för: Etoposide

Totalt 19 resultat

 • NCT01064466
  Aktiv, rekryterar inte
 • NCT02341989
  Aktiv, rekryterar inte
  Villkor: Testicular Neoplasms, Seminom
 • NCT00336024
  Aktiv, rekryterar inte
 • NCT02094794
  Rekrytering
  Villkor: Adult Acute Myeloid Leukemia With 11q23 (MLL) Abnormalities, Akut myeloid leukemi hos vuxna med Del(5q), Akut myeloid leukemi hos vuxna med Inv(16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(15;17)(q22;q12), Vuxen akut myeloid leukemi med t(16;16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(8;21)(q22;q22), Återkommande akut lymfatisk leukemi hos vuxna, Återkommande akut myeloid leukemi hos vuxna, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos barn, Återkommande akut myeloid leukemi hos barn
 • NCT00536601
  Avslutad
  Villkor: Adult Acute Lymphoblastic Leukemia in Remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna med 11q23 (MLL) avvikelser, Akut myeloid leukemi hos vuxna med Del(5q), Akut myeloid leukemi hos vuxna med Inv(16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(15;17)(q22;q12), Vuxen akut myeloid leukemi med t(16;16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(8;21)(q22;q22), Vuxen nästyp Extranodal NK/T-cellslymfom, Akut lymfoblastisk leukemi i barndom och remission, Akut myeloid leukemi i barndom i remission, Burkitt lymfom i barndomen, Diffust storcelligt lymfom hos barn, Immunoblastiskt storcelligt lymfom hos barn, Nasal typ av barndom Extranodalt NK/T-cellslymfom, Ewing sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör (PNET), Extranodal marginalzon B-cellslymfom i slemhinneassocierad lymfoid vävnad, Hepatospleniskt T-cellslymfom, Intraokulärt lymfom, Nodal marginalzon B-celler lymfom, Perifert T-cellslymfom, Plasmacellsneoplasma, Primär systemiska amyloidos, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos vuxna, Återkommande akut myeloid leukemi hos vuxna, Återkommande vuxen Burkitt lymfom, Återkommande vuxen diffust storcelligt lymfom, Återkommande vuxen diffust blandat cellymfom, Återkommande vuxen diffust småcelligt lymfom, Återkommande vuxen grad III lymfomatoid granulomatosis, Återkommande vuxen Hodgkin-lymfom, Återkommande vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Återkommande vuxen lymfatisk lymfom, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos barn, Återkommande akut myeloid leukemi hos barn, Återkommande anaplastiskt storcelligt lymfom hos barn, Återkommande lymfomatoid granulomatosis i barndomsgrad III, Återkommande storcelligt lymfom hos barn, Återkommande barndomslymfoblastlymfom, Återkommande barndomssmå icke-klyvda celllymfom, Återkommande kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Återkommande Ewing-sarkom/perifer primitiv neuroektodermal tumör, Återkommande follikulärt lymfom grad 1, Återkommande follikulärt lymfom grad 2, Återkommande follikulärt lymfom grad 3, Återkommande elakartad testikulär könscellstumör, Återkommande mantelcellslymfom, Återkommande lymfom i marginalzonen, Återkommande neuroblastom, Återkommande litet lymfocytiskt lymfom, Återkommande/refraktär Hodgkin-lymfom hos barn, Refraktär kronisk lymfatisk leukemi, Refraktärt multipelt myelom, Regionalt neuroblastom, Mjältens marginalzon lymfom, Testikelymfom, Ospecificerad fast vuxentumör, protokollspecifik, Ospecificerad fast tumör för barn, protokollspecifik, Waldenström Makroglobulinemi
 • NCT03781869
  Ännu inte rekryterat
 • NCT00410423
  Avslutad
  Villkor: Relapsed Acute Leukemia, Refraktär akut leukemi
 • NCT01281696
  Avslutad
 • NCT01947062
  Okänd status
  Villkor: Lung Cancer, Skivepitelcancer i lungan, Lokalt avancerad och metastatisk skivepitelcancer i lungan