This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Sök i kliniska prövningar för: Fludarabine

Totalt 32 resultat

 • NCT03696537
  Avslutad
  Villkor: Acute Myeloid Leukemia, Kronisk myeloid leukemi, Akut lymfatisk leukemi, Myelodysplastiska syndrom
 • NCT01020539
  Avslutad
  Villkor: Acute Myelogenous Leukemia, Myelodysplastiskt syndrom, Juvenil myelomonocytisk leukemi
 • NCT02065596
  Rekrytering
  Villkor: Sickle Cell Disease, Sicklecellanemi, SCD
 • NCT02707393
  Avslutad
  Villkor: Kronisk myeloid leukemi
 • NCT03494569
  Rekrytering
  Villkor: Acute Lymphoblastic Leukemia, Akut lymfoblastisk leukemi och remission, Akut myeloid leukemi, Akut myeloid leukemi i remission, Hematopoetiska celltransplantationsmottagare, Minimal kvarvarande sjukdom, Myelodysplastiskt syndrom, Sekundär akut myeloid leukemi
 • NCT01203722
  Rekrytering
 • NCT04339101
  Rekrytering
 • NCT02793544
  Avslutad
  Villkor: Myelodysplastic Syndrome (MDS), Kronisk lymfatisk leukemi (KLL), Kemoterapikänsligt lymfom, Akut lymfoblastisk leukemi (ALL)/T-lymfoblastisk lymfom, Akut myelogen leukemi (AML), Akut bifenotypisk leukemi (ABL), Akut odifferentierad leukemi (AUL)
 • NCT00914940
  Avslutad
  Villkor: Graft Versus Host Disease, Leukemi, Myelodysplastiska syndrom
 • NCT00176852
  Avslutad
  Villkor: Sickle Cell Disease, pizza z oliwkami, Svår medfödd neutropeni, Diamond-Blackfan Anemi, Shwachman-Diamond Syndrome
 • NCT00048412
  Avslutad
  Villkor: Myelodysplastic Disorders, Leukemi, Multipelt myelom, Plasmacellsdyskrasi, Lymfoproliferativa störningar
 • NCT01529827
  Avslutad
  Villkor: Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, Vuxen akut lymfoblastisk leukemi i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna med 11q23 (MLL) avvikelser, Akut myeloid leukemi hos vuxna med Del(5q), Akut myeloid leukemi hos vuxna med Inv(16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(15;17)(q22;q12), Vuxen akut myeloid leukemi med t(16;16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(8;21)(q22;q22), Lymfomatoid granulomatosis för vuxen grad III, Vuxen nästyp Extranodal NK/T-cellslymfom, Anaplastiskt storcelligt lymfom, Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom, Aplastisk anemi, Burkitt lymfom, Akut lymfoblastisk leukemi i barndom och remission, Akut myeloid leukemi i barndom i remission, Kronisk myelogen leukemi hos barn, Diffust storcelligt lymfom hos barn, Lymfomatoid granulomatosis i barndomsgrad III, Immunoblastiskt storcelligt lymfom hos barn, Myelodysplastiska syndrom hos barn, Nasal typ av barndom Extranodal NK/T-cellslymfom, Kronisk myelomonocytisk leukemi, Kronisk fas Kronisk myelogen leukemi, Medfödd amegakaryocytisk trombocytopeni, Diamond-Blackfan Anemi, Extranodal marginalzon B-cellslymfom i slemhinneassocierad lymfoid vävnad, Hepatospleniskt T-cellslymfom, Juvenil myelomonocytisk leukemi, Myelodysplastisk/myeloproliferativ neoplasma, ej klassificerbar, Nodal marginalzon B-celler lymfom, Paroxysmal nattlig hemoglobinuri, Perifert T-cellslymfom, Polycytemi Vera, Lymfoproliferativ störning efter transplantation, Tidigare behandlade myelodysplastiska syndromet, indipendente, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos vuxna, Återkommande akut myeloid leukemi hos vuxna, Återkommande vuxen Burkitt lymfom, Återkommande vuxen diffust storcelligt lymfom, Återkommande vuxen diffust blandat cellymfom, Återkommande vuxen diffust småcelligt lymfom, Återkommande vuxen grad III lymfomatoid granulomatosis, Återkommande vuxen Hodgkin-lymfom, Återkommande vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Återkommande vuxen lymfatisk lymfom, Återkommande vuxen T-cell leukemi/lymfom, Återkommande akut lymfatisk leukemi hos barn, Återkommande akut myeloid leukemi hos barn, Återkommande anaplastiskt storcelligt lymfom hos barn, Återkommande lymfomatoid granulomatosis i barndomsgrad III, Återkommande storcelligt lymfom hos barn, Återkommande barndomslymfoblastlymfom, Återkommande barndomssmå icke-klyvda celllymfom, Återkommande kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Återkommande follikulärt lymfom grad 1, Återkommande follikulärt lymfom grad 2, Återkommande follikulärt lymfom grad 3, Återkommande mantelcellslymfom, Återkommande lymfom i marginalzonen, Återkommande Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Återkommande litet lymfocytiskt lymfom, Återkommande/refraktär Hodgkin-lymfom hos barn, Refraktär kronisk lymfatisk leukemi, Eldfast hårcellsleukemi, Refraktärt multipelt myelom, Sekundär akut myeloid leukemi, Sekundära myelodysplastiska syndrom, Sekundär myelofibros, Svår kombinerad immunbrist, Svår medfödd neutropeni, Shwachman-Diamond Syndrome, Mjältens marginalzon lymfom, T-cell stor granulär lymfocytleukemi, Waldenström Makroglobulinemi, Wiskott-Aldrichs syndrom
 • NCT01875237
  Avslutad
  Villkor: Leukemia, Myelom, Myeloproliferativa sjukdomar
 • NCT00802113
  Avslutad
  Villkor: Non-Hodgkin's Lymphoma, Hodgkins sjukdom
 • NCT00281892
  Avslutad
 • NCT02926586
  Okänd status
  Villkor: Acute Myeloid Leukemia, Kärnbindningsfaktor
 • NCT01585428
  Avslutad
  Villkor: Cervical Cancer, Orofaryngeal cancer, Vaginal cancer, Anal cancer, Penilcancer
 • NCT03322735
  Okänd status
  Villkor: Multipelt myelom
 • NCT00112593
  Avslutad
  Villkor: Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, Akut odifferentierad leukemi, Vuxen akut lymfoblastisk leukemi i remission, Vuxen akut myeloid leukemi i remission, Akut myeloid leukemi hos vuxna med 11q23 (MLL) avvikelser, Akut myeloid leukemi hos vuxna med Del(5q), Akut myeloid leukemi hos vuxna med Inv(16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(15;17)(q22;q12), Vuxen akut myeloid leukemi med t(16;16)(p13;q22), Akut myeloid leukemi hos vuxna med t(8;21)(q22;q22), Lymfomatoid granulomatosis för vuxen grad III, Vuxen nästyp Extranodal NK/T-cellslymfom, Aggressiv NK-cell leukemi, AIDS-relaterat diffust storcelligt lymfom, AIDS-relaterat diffust blandat celllymfom, AIDS-relaterat diffust småcelligt lymfom, AIDS-relaterat immunoblastiskt storcelligt lymfom, AIDS-relaterat lymfoblastiskt lymfom, AIDS-relaterat perifert/systemiskt lymfom, AIDS-relaterat primärt CNS-lymfom, AIDS-relaterat små icke-klyvt cell lymfom, Anaplastiskt storcelligt lymfom, Angioimmunoblastiskt T-cellslymfom, Blastisk fas kronisk myelogen leukemi, Akut lymfoblastisk leukemi i barndom i remission, Akut myeloid leukemi i barndom i remission, Burkitt lymfom i barndomen, Kronisk myelogen leukemi hos barn, Diffust storcelligt lymfom hos barn, Lymphomatoid granulomatosis i barndomsgrad III, Immunoblastiskt storcelligt lymfom hos barn, Myelodysplastiska syndrom hos barn, Nasal typ av barndom Extranodal NK/T-cellslymfom, Kronisk eosinofil leukemi, Kronisk myelomonocytisk leukemi, Kronisk neutrofil leukemi, Kronisk fas Kronisk myelogen leukemi, Sammanhängande stadie II vuxen Burkitt lymfom, Sammanhängande steg II vuxen diffust storcelligt lymfom, Sammanhängande steg II vuxen diffust blandat celllymfom, Sammanhängande steg II vuxen diffust småcelligt lymfom, Sammanhängande steg II vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Sammanhängande stadium II vuxen lymfoblastiskt lymfom, Sammanhängande steg II grad 1 follikulärt lymfom, Sammanhängande stadium II grad 2 follikulärt lymfom, Sammanhängande steg II grad 3 follikulärt lymfom, Sammanhängande steg II mantelcellslymfom, Sammanhängande Stage II Marginal Zone Lymfom, Sammanhängande steg II litet lymfocytiskt lymfom, Kutant B-cell non-Hodgkin lymfom, Essentiell trombocytemi, Extramedullärt plasmacytom, Extranodal marginalzon B-cellslymfom i slemhinneassocierad lymfoid vävnad, Hepatospleniskt T-cellslymfom, HIV-infektion, HIV-associerat Hodgkin-lymfom, Intraokulärt lymfom, Isolerat plasmacytom av ben, Juvenil myelomonocytisk leukemi, Mastcellsleukemi, Meningeal kronisk myelogen leukemi, Myelodysplastisk/myeloproliferativ neoplasma, ej klassificerbar, Myeloid/NK-cell Akut leukemi, Nodal marginalzon B-cells lymfom, Icke-sammanhängande stadium II vuxen Burkitt lymfom, Icke-sammanhängande steg II vuxen diffust storcelligt lymfom, Icke-sammanhängande steg II vuxen diffust blandat celllymfom, Icke-sammanhängande steg II vuxen diffust småcelligt lymfom, Icke-sammanhängande steg II vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Icke-sammanhängande steg II vuxen lymfoblastiskt lymfom, Icke-sammanhängande steg II grad 1 follikulärt lymfom, Icke-sammanhängande steg II grad 2 follikulärt lymfom, Icke-sammanhängande steg II grad 3 follikulärt lymfom, Icke-sammanhängande steg II mantelcellslymfom, Noncontiguous Stage II Marginal Zone Lymfom, Icke-sammanhängande steg II litet lymfocytiskt lymfom, Icke-kutant extranodal lymfom, Perifert T-cellslymfom, Polycytemi Vera, Lymfoproliferativ störning efter transplantation, Tidigare behandlade myelodysplastiska syndrom, Primärt lymfom i centrala nervsystemet, Primär myelofibros, Primär systemisk amyloidos, Progressiv hårcellsleukemi, initial behandling, Prolymfocytisk leukemi, Sekundär akut myeloid leukemi, Sekundära myelodysplastiska syndrom, Lymfom i tunntarmen, Mjältens marginalzon lymfom, Steg 0 Kronisk lymfatisk leukemi, Stadium I vuxen Burkitt lymfom, Steg I Vuxen diffust storcelligt lymfom, Steg I vuxen diffust blandat celllymfom, Steg I Vuxen diffust småcelligt lymfom, Steg I vuxen Hodgkin lymfom, Steg I vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Steg I vuxen lymfoblastiskt lymfom, Steg I Vuxen T-cellsleukemi/lymfom, Steg I Childhood Anaplastic Large Cell Lymfom, Stadium I barndoms Hodgkin lymfom, Stadium I Storcellslymfom hos barn, Steg I barndomslymfoblastlymfom, Steg I barndoms små icke-klyvda celllymfom, Steg I Kronisk lymfatisk leukemi, Steg I Kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Steg I Grad 1 follikulärt lymfom, Stadium I grad 2 follikulärt lymfom, Stadium I grad 3 follikulärt lymfom, Steg I Mantelcellslymfom, Steg I Marginal Zone Lymfom, Steg I multipelt myelom, Steg I, litet lymfocytiskt lymfom, Steg IA Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Steg IB Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Steg II vuxen Hodgkin-lymfom, Steg II Vuxen T-cellsleukemi/lymfom, Steg II Anaplastiskt storcelligt lymfom för barn, Stadium II Hodgkin-lymfom hos barn, Stadium II Storcellslymfom hos barn, Steg II barndomslymfoblast lymfom, Steg II Barndoms små icke-klyvda celllymfom, Steg II Kronisk lymfatisk leukemi, Steg II Kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Steg II multipelt myelom, Steg IIA Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Steg IIB Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Stadium III vuxen Burkitt lymfom, Steg III Vuxen diffust storcelligt lymfom, Steg III Diffust blandat celllymfom hos vuxna, Steg III Vuxen diffust småcelligt lymfom, Steg III vuxen Hodgkin-lymfom, Steg III vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Steg III vuxen lymfatisk lymfom, Steg III Vuxen T-cellsleukemi/lymfom, Steg III Anaplastiskt storcelligt lymfom för barn, Stadium III Hodgkin-lymfom hos barn, Stadium III Storcellslymfom hos barn, Steg III barndomslymfoblast lymfom, Stadium III Små icke-klyvt celllymfom för barn, Stadium III Kronisk lymfatisk leukemi, Steg III kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Stadium III grad 1 follikulärt lymfom, Stadium III grad 2 follikulärt lymfom, Stadium III grad 3 follikulärt lymfom, Steg III mantelcellslymfom, Stadium III Marginal Zon Lymfom, Steg III multipelt myelom, Steg III små lymfocytiska lymfom, Steg IIIA Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Steg IIIB Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Stadium IV vuxen Burkitt lymfom, Steg IV Vuxen diffust storcelligt lymfom, Steg IV Vuxen diffust blandat celllymfom, Steg IV Vuxen diffust småcelligt lymfom, Steg IV vuxen Hodgkin lymfom, Steg IV vuxen immunoblastiskt storcelligt lymfom, Steg IV Lymfoblast lymfom hos vuxna, Steg IV Vuxen T-cellsleukemi/lymfom, Steg IV Anaplastiskt storcelligt lymfom för barn, Steg IV Hodgkins lymfom i barndomen, Steg IV Storcellslymfom hos barn, Steg IV barndomslymfoblastlymfom, Steg IV Små icke-klyvt celllymfom för barn, Steg IV Kronisk lymfatisk leukemi, Steg IV Kutant T-cell non-Hodgkin lymfom, Steg IV Grad 1 follikulärt lymfom, Steg IV Grad 2 follikulärt lymfom, Steg IV Grad 3 follikulärt lymfom, Steg IV Mantelcellslymfom, Steg IV Marginal Zon Lymfom, Steg IV Litet lymfocytiskt lymfom, Steg IVA Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, Steg IVB Mycosis Fungoides/Sezary Syndrome, T-cell stor granulär lymfocytleukemi, Testikellymfom, Ospecificerad fast vuxentumör, protokollspecifik, Tempesta tropicale, Waldenström Macroglobulinemia
 • NCT01435343
  Avslutad
 • NCT02548468
  Återkallad
  Villkor: Cutaneous T-Cell Non-Hodgkin Lymphoma, Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI., Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI., Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI., Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI., Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI., Sistema de infusión de circuito cerrado para la infusión controlada por objetivo de propofol mediante el uso de una bomba TCI Diseñado por BD Tecnología. (Alemania) guiada con entropía e índice pletórico cirugía (GE) no solo previene la conciencia de la anestesia, sino que también optimiza la dosis de agentes anestésicos basados sobre la retroalimentación de la adecuación de la monitorización de la anestesia. Lo cual no solo reduce los agentes anestésicos pero tambien mejora la recuperacion de la anestesia. Innovación usando TCI combinado con circuito cerrado Anestesia controlada bajo la guía de Entropía. En este estudio realizamos un estudio aleatorizado y controlado para comparar el control de circuito cerrado y el control de circuito abierto de propofol utilizando el sistema de infusión de circuito cerrado guiado Entropy y SPI.