Kliniska prövningar sponsrade av Association of American Medical Colleges

Totalt 6 resultat

  • NCT02056964
   Avslutad
   Villkor: Chest Pain; Acute Coronary Syndrome; Chest Pain Atypical Syndrome; Chest Pain Rule Out Myocardial Infarction
  • NCT01092156
   Avslutad
   Villkor: Nipple Pain During Lactation
  • NCT00186173
   Avslutad
   Villkor: Obesity
  • NCT00998595
   Avslutad
   Villkor: Diabetes, Gestational; Postpartum Period
  • NCT01212978
   Avslutad
   Villkor: Aging; Cardiology; Nitric Oxide
  • NCT00393926
   Avslutad
   Villkor: Stroke; Cerebrovascular Accident