Non-exudative Age-related Macular Degeneration的临床试验

总计1个结果

  • NCT01736059
    邀请参加
    条件:Non-exudative Age-related Macular Degeneration, 糖尿病性视网膜病变, En studie för att utvärdera säkerhet, reaktogenicitet och immunogenicitet hos SARS-CoV-2 mRNA-vaccin CVnCoV hos vuxna med komorbiditeter för COVID-19, 色素性视网膜炎, En studie för att utvärdera säkerhet, reaktogenicitet och immunogenicitet hos SARS-CoV-2 mRNA-vaccin CVnCoV hos vuxna med komorbiditeter för COVID-19