Deze pagina is automatisch vertaald en de nauwkeurigheid van de vertaling kan niet worden gegarandeerd. Raadpleeg de Engelse versie voor een brontekst.

Sacituzumab Govitecan en intrathecale chemotherapie voor de behandeling van meningeale metastasen van Her2-negatieve borstkanker

14 juni 2024 bijgewerkt door: Zhenyu Pan, Guangzhou Medical University

Een klinische fase I/II-studie van Sacituzumab Govitecan gecombineerd met intrathecale chemotherapie voor de behandeling van meningeale metastasen door Her2-negatief

Meningeale metastase is een specifiek patroon van centrale betrokkenheid waarbij tumorcellen de subarachnoïdale ruimte binnendringen en zich vermenigvuldigen, en is een dodelijke complicatie van kwaadaardige tumoren. Meningeale metastase van Her2-negatieve borstkanker is momenteel nog steeds lastig te behandelen, met een algemene mediaan overleving van slechts 3-6 maanden, zelfs na agressieve behandeling. Deze studie is een open, ongecontroleerde klinische fase I/II-studie om de veiligheid, haalbaarheid en potentiële werkzaamheid van Sacituzumab Govitecan in combinatie met intrathecale chemotherapie met pemetrexed te observeren bij de behandeling van patiënten met Her2-negatieve meningeale metastasen van borstkanker, op zoek naar een effectievere behandeling. behandeling.

Studie Overzicht

Toestand

Nog niet aan het werven

Gedetailleerde beschrijving

Deze studie is een eenarmige prospectieve fase I/II klinische studie om de veiligheid, haalbaarheid en potentiële werkzaamheid van Sacituzumab Govitecan in combinatie met intrathecale chemotherapie met pemetrexed te observeren bij de behandeling van patiënten met Her2-negatieve meningeale metastasen van borstkanker. Patiënten werden behandeld met Sacituzumab Govitecan 10 mg/kg, intraveneus toegediend op dag 1 en 8. De behandelingscycli waren elke 21 dagen en werden voortgezet tot ziekteprogressie of onaanvaardbare toxiciteit. Intrathecale chemotherapie met Pemetrexed werd gestart op dag 2 na toediening van Sacituzumab Govitecan. Pemetrexed intrathecale chemotherapie wordt toegediend via een intracerebroventriculaire of lumbale punctie. Pemetrexed intrathecale chemotherapie is onderverdeeld in inductie-, consolidatie- en onderhoudsfasen. Inductietherapie werd eerst uitgevoerd met een enkele dosis van 15 mg tweemaal per week gedurende 2 weken, in totaal 4 doses. Dit werd gevolgd door consolidatietherapie, 1 keer per week gedurende 4 opeenvolgende weken, in totaal 4 keer. Patiënten van wie de behandeling als effectief werd beoordeeld, kregen eenmaal per maand onderhoudstherapie tot terugval of overlijden. Er werden minimaal 3 patiënten en maximaal 6 patiënten gerekruteerd in het fase I-cohort. Wanneer dosisbeperkende toxiciteit optrad bij ≥2 patiënten, werd het behandelingsregime als excessief neveneffectief beschouwd en werd een verlaging van de dosis intrathecale chemotherapie van pemetrexed gegeven tot een enkele dosis van 10 mg, waarbij de inschrijving van 6 opeenvolgende patiënten werd voortgezet. . Als DLT opnieuw zou optreden bij ≥2 patiënten, zou het onderzoek worden stopgezet. Anders ging het onderzoek een fase II-onderzoek in toen DLT optrad bij ≤1 patiënt.

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Geschat)

34

Fase

 • Fase 2
 • Fase 1

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Contact Back-up

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

 • Volwassen
 • Oudere volwassene

Accepteert gezonde vrijwilligers

Nee

Beschrijving

Inclusiecriteria:

 1. Een duidelijke histopathologische diagnose van borstkanker met subtype Her2- (inclusief IHC 0, IHC 1+ of IHC 2+ en ISH-negatief).
 2. De diagnose van cerebrospinale vloeistofcytologie bevestigt de aanwezigheid van meningeale metastasen; of beeldvorming in combinatie met de symptomen en tekenen van de patiënt consistent zijn met de diagnose van meningeale metastasen;
 3. Leeftijd ≥ 18 jaar;

Uitsluitingscriteria:

 1. Ontoereikende orgaanfunctie: 1) Bloedonderzoek: ANC ≤ 1,5 x 10^9/L, PLT ≤ 90 x 10^9/L, Hb ≤ 90 g/L; 2) Bloedbiochemische tests: TBIL ≥ 1,5 maal de bovengrens van normaal; 3) ALT en AST ≥ 2,5 keer de bovengrens van normaal;
 2. Aanwezigheid van ernstige en/of ongecontroleerde comorbiditeiten die de deelname kunnen beïnvloeden: 1) allergie voor onderzoeksgeneesmiddelen of hulpmaterialen; 2) voorgeschiedenis van immunodeficiëntie, waaronder HIV-positieve of andere verworven of aangeboren immunodeficiëntieziekten; 3) ernstige bijkomende ziekten;
 3. Zwangere vrouwelijke patiënten en vrouwen die borstvoeding geven; vrouwen in de vruchtbare leeftijd die dit niet willen Vrouwelijke patiënten in de vruchtbare leeftijd die effectieve anticonceptie gebruiken;
 4. Elke andere omstandigheid die, naar de mening van de onderzoeker, ervoor zorgt dat de patiënt niet in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Behandeling
 • Toewijzing: NVT
 • Interventioneel model: Opdracht voor een enkele groep
 • Masker: Geen (open label)

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Experimenteel: Groep
In het fase 1-onderzoek werden minimaal 3 patiënten en maximaal 6 patiënten per cohort gerekruteerd. Wanneer dosisbeperkende toxiciteit optrad bij ≥2 patiënten, werd aangenomen dat het behandelingsregime te veel bijwerkingen had en werd een verlaging van de dosis intrathecale chemotherapie van pemetrexed gegeven tot een enkele dosis van 10 mg, waarbij de inschrijving van 6 opeenvolgende patiënten werd voortgezet. . Als DLT opnieuw zou optreden bij ≥2 patiënten, zou het onderzoek worden stopgezet. Anders ging het onderzoek een fase 2-onderzoek in toen DLT optrad bij ≤1 patiënt.
Patiënten ontvangen Sacituzumab Govitecan 10 mg/kg via intraveneuze infusie op dag 1 en 8. De behandelingscycli zijn elke 21 dagen.
Andere namen:
 • Trodelvy
Pemetrexed intrathecale chemotherapie wordt toegediend via een intracerebroventriculaire of lumbale punctie. Pemetrexed intrathecale chemotherapie is onderverdeeld in inductie-, consolidatie- en onderhoudsfasen. Inductietherapie werd eerst uitgevoerd met een enkele dosis van 15 mg tweemaal per week gedurende 2 weken, in totaal 4 doses. Dit werd gevolgd door consolidatietherapie, 1 keer per week gedurende 4 opeenvolgende weken, in totaal 4 keer.
Andere namen:
 • ALIMTA

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Maximaal getolereerde dosis
Tijdsspanne: Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling.
Een dosisbeperkende toxiciteit (DLT) werd gedefinieerd als graad 3 neurologische toxiciteit (bijv. chemische meningitis) of andere graad 4 toxiciteit. Als meer dan twee patiënten een DLT ervoeren, werd dat niveau als te toxisch beschouwd. De maximaal getolereerde dosis (MTD) is overschreden en nog eens drie patiënten moeten worden behandeld op het eerstvolgende lagere dosisniveau. De MTD werd gedefinieerd als de dosis waarbij 0/3 of 1/6 patiënten een DLT ervoeren, waarbij ten minste twee patiënten DLT tegenkwamen bij de hogere dosis.
Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling.

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Incidentie van aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen
Tijdsspanne: Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling.
De incidentie van aan de behandeling gerelateerde bijwerkingen werd gemeten om de verdraagbaarheid en veiligheid te bepalen. Bijwerkingen (AE's) worden beoordeeld volgens de Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE, versie 4.03). Gebeurtenissen van graad 3-5 worden gedefinieerd als matige en ernstige bijwerkingen.
Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling.
Klinisch responspercentage
Tijdsspanne: Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling of tot het overlijden van de patiënt.
Het Response Assessment in Neuro-Oncology (RANO) criteriavoorstel voor responscriteria van leptomeningeale metastasen werd gebruikt om de klinische respons in deze studie te beoordelen.
Vanaf het begin van de behandeling tot twee maanden na de behandeling of tot het overlijden van de patiënt.

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Onderzoekers

 • Hoofdonderzoeker: Zhenyu Pan, Huizhou Hospital of Guangzhou Medical University

Publicaties en nuttige links

De persoon die verantwoordelijk is voor het invoeren van informatie over het onderzoek stelt deze publicaties vrijwillig ter beschikking. Dit kan gaan over alles wat met het onderzoek te maken heeft.

Algemene publicaties

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Geschat)

15 juni 2024

Primaire voltooiing (Geschat)

15 januari 2027

Studie voltooiing (Geschat)

15 juni 2027

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

12 juni 2024

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

12 juni 2024

Eerst geplaatst (Werkelijk)

17 juni 2024

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

18 juni 2024

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

14 juni 2024

Laatst geverifieerd

1 juni 2024

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Plan Individuele Deelnemersgegevens (IPD)

Bent u van plan om gegevens van individuele deelnemers (IPD) te delen?

JA

Beschrijving IPD-plan

Alle individuele deelnemersgegevens die ten grondslag liggen aan de resultaten van een publicatie zullen beschikbaar zijn voor andere onderzoekers.

IPD-tijdsbestek voor delen

Vanaf 6 maanden na publicatie.

IPD-toegangscriteria voor delen

Gegevens van individuele deelnemers zijn openbaar toegankelijk door binnen 6 maanden na voltooiing van het onderzoek per e-mail contact op te nemen met de hoofdonderzoeker.

IPD delen Ondersteunend informatietype

 • SAP

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Nee

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met register@clinicaltrials.gov. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Sacituzumab Govitecan

3
Abonneren