This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Effektene av multi-psyko-onkologisk omsorgskurs

8. mars 2023 oppdatert av: National Taiwan University Hospital

Effektene av multi-psyko-onkologisk omsorgskurs gjennom fjernpsykologisk støtte, emosjonell bevissthetssituasjonsvideoer og empatisk bekymringsintervensjon på fysisk og psykologisk status, egeneffektivitet og empati hos onkologiske sykepleiere

Når pasientens humør ennå ikke har nådd et moderat til høyt alvorlighetsnivå, gis vanligvis psykologisk støtte av de kliniske sykepleierne. Resultatet av tidligere forskning viste imidlertid at behovene til pasienter og deres omsorgspersoner ikke var fornøyd med det psykologiske nivået. Forskere påpekte at det kan være relatert til faktorer som overdreven klinisk arbeidsbelastning eller utilstrekkelig psykologisk støtte og omsorgskapasitet. I tillegg, under påvirkning av COVID-19 de siste to årene, har medisinsk personell vært utsatt for mer fysisk og mentalt press. Onkologiske sykepleiere har stor arbeidsbelastning og er rammet av COVID 19-epidemien, noe som reflekterer at sykepleiere trenger psykologisk støtte. Derfor har denne studien til hensikt å redusere stress gjennom eksterne fysiske og mentale støtteaktiviteter, og bruke Internett til å intervenere i veiledet avslapning og meditasjon. Med tanke på planleggingen av kliniske sykepleiere, vil et eksternt og ustrukturert kursinnhold som ikke krever kontinuitet velges, og deretter videreutvikles for å gi onkologiske sykepleieres empatiske omsorgsferdigheter.

Studieoversikt

Status

Rekruttering

Intervensjon / Behandling

Studietype

Intervensjonell

Registrering (Forventet)

280

Fase

 • Ikke aktuelt

Kontakter og plasseringer

Denne delen inneholder kontaktinformasjon for de som utfører studien, og informasjon om hvor denne studien blir utført.

Studiekontakt

 • Navn: Yun Hsiang Lee, Phd
 • Telefonnummer: 88424 886 2 23123456
 • E-post: [email protected]

Studiesteder

 • Taiwan
   • Taipei, Taiwan, 802
    • Rekruttering
    • National Taiwan University Hospital
    • Ta kontakt med:

Deltakelseskriterier

Forskere ser etter personer som passer til en bestemt beskrivelse, kalt kvalifikasjonskriterier. Noen eksempler på disse kriteriene er en persons generelle helsetilstand eller tidligere behandlinger.

Kvalifikasjonskriterier

Alder som er kvalifisert for studier

20 år og eldre (Voksen, Eldre voksen)

Tar imot friske frivillige

Ja

Kjønn som er kvalifisert for studier

Alle

Beskrivelse

Intervensjonsgruppe

 • Inklusjonskriterier:
 • Over 20 år (inkludert)
 • Onkologiske sykepleiere jobber for tiden i klinisk praksis
 • Ekskluderingskriterier:
 • De som ikke vil eller kan delta på dette kursopplæringen i en hel ettårsperiode.
 • De som har meldt seg på det videregående onkologiske sykepleiekurset i regi av foreningen inneværende år.

Kontrollgruppe

 • Inklusjonskriterier:
 • Over 20 år (inkludert)
 • Onkologiske sykepleiere jobber for tiden i klinisk praksis
 • De som har meldt seg på det videregående onkologiske sykepleiekurset i regi av foreningen inneværende år
 • Ekskluderingskriterier:
 • De som har deltatt på flere onkologisk psykologisk omsorgskurs, de som ikke vil eller kan delta i opplæringen av fjernpsykologiske støttekurs i en hel ettårsperiode.
 • De som deltar i det avanserte kurset i onkologisk sykepleie er uvillige eller ute av stand til å delta i dataevalueringen av det fullstendige halvårlige tidspunktet.
 • De som har deltatt i dette forskningsprosjektet.

Studieplan

Denne delen gir detaljer om studieplanen, inkludert hvordan studien er utformet og hva studien måler.

Hvordan er studiet utformet?

Designdetaljer

 • Primært formål: Annen
 • Tildeling: Ikke-randomisert
 • Intervensjonsmodell: Parallell tildeling
 • Masking: Ingen (Open Label)

Våpen og intervensjoner

Deltakergruppe / Arm
Intervensjon / Behandling
Eksperimentell: Kurs i psykologisk støtte
60 minutter en eller to ganger i uken i 6 måneder med innledende fjernkurs for psykologisk støtte.
60 minutter en eller to ganger i uken i 6 måneder med innledende fjernkurs for psykologisk støtte.
Ingen inngripen: Kontrollgruppe
Deltakere i kontrollgruppe vil få vanlig omsorg.

Hva måler studien?

Primære resultatmål

Resultatmål
Tiltaksbeskrivelse
Tidsramme
Skala for fysiske og psykologiske symptomer
Tidsramme: 2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Onkologiske sykepleieres fysiske og psykiske tilstand ble målt ved fysisk og psykologisk tilstandsundersøkelse. Den bruker Numerical Rating Scale (VRS) 0-10. Det er en 11-punkts Likert-skala (f.eks. 0 er ingen smerte; 10 er uutholdelig smerte).
2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)

Sekundære resultatmål

Resultatmål
Tiltaksbeskrivelse
Tidsramme
Selveffektivitetsskala (GSES)
Tidsramme: 2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Onkologiske sykepleieres egeneffektivitet ble målt ved egeneffektivitetsskala. Det er 10 spørsmål om graden av tillit i disse situasjonene. Det er 4 poeng (1-4), høyere poengsum betyr jo mer selvsikker du har. Det er også 11 poengs (0-10) skala som betyr høyere poengsum jo tryggere du er på å ta vare på pasienter.
2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Skala for kommunikasjonsevne
Tidsramme: 2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Onkologiske sykepleieres kommunikasjonsferdigheter ble målt ved hjelp av kommunikasjonsevneskalaen. Det er en 5 Liker-skala (1-5), høyere poengsum representerer bedre kommunikasjonsevner.
2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Efferson Empathy Scale
Tidsramme: 2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Onkologiske sykepleieres empati ble målt med Efferson Empathy Scale. Det er en 7 Liker-skala (1-7), høyere poengsum betyr at noen har mer empati.
2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Funksjonell vurdering av kronisk sykdomsterapi – åndelig velvære (FACIT-Sp)
Tidsramme: 2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)
Onkologiske sykepleieres åndelige velvære ble målt av FACIT-Sp. Det er en 5 Liker-skala(0-4), høyere skårer representerer bedre velvære.
2 tidspunkt: Tid 1 (før psykologisk støttekurs) ; Tid 2 (6 måneder etter psykologisk støttekurs)

Samarbeidspartnere og etterforskere

Det er her du vil finne personer og organisasjoner som er involvert i denne studien.

Studierekorddatoer

Disse datoene sporer fremdriften for innsending av studieposter og sammendragsresultater til ClinicalTrials.gov. Studieposter og rapporterte resultater gjennomgås av National Library of Medicine (NLM) for å sikre at de oppfyller spesifikke kvalitetskontrollstandarder før de legges ut på det offentlige nettstedet.

Studer hoveddatoer

Studiestart (Faktiske)

22. august 2022

Primær fullføring (Forventet)

31. juli 2023

Studiet fullført (Forventet)

31. juli 2023

Datoer for studieregistrering

Først innsendt

3. november 2022

Først innsendt som oppfylte QC-kriteriene

8. mars 2023

Først lagt ut (Anslag)

20. mars 2023

Oppdateringer av studieposter

Sist oppdatering lagt ut (Anslag)

20. mars 2023

Siste oppdatering sendt inn som oppfylte QC-kriteriene

8. mars 2023

Sist bekreftet

1. oktober 2022

Mer informasjon

Begreper knyttet til denne studien

Ytterligere relevante MeSH-vilkår

Andre studie-ID-numre

 • 202112219RINB

Legemiddel- og utstyrsinformasjon, studiedokumenter

Studerer et amerikansk FDA-regulert medikamentprodukt

Nei

Studerer et amerikansk FDA-regulert enhetsprodukt

Nei

Denne informasjonen ble hentet direkte fra nettstedet clinicaltrials.gov uten noen endringer. Hvis du har noen forespørsler om å endre, fjerne eller oppdatere studiedetaljene dine, vennligst kontakt [email protected]. Så snart en endring er implementert på clinicaltrials.gov, vil denne også bli oppdatert automatisk på nettstedet vårt. .

Kliniske studier på Kreft

Kliniske studier på Psykologisk støtte

Abonnere