Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Effekterna av multi-psyko-onkologisk vårdkurser

3 augusti 2023 uppdaterad av: National Taiwan University Hospital

Effekterna av multi-psyko-onkologiska vårdkurser genom psykologiskt stöd på distans, videor om emotionell medvetenhet om situationer och empatisk orointervention på fysisk och psykologisk status, själveffektivitet och empati hos onkologiska sjuksköterskor

När patientens humör ännu inte har nått en måttlig till hög svårighetsgrad, ges vanligtvis psykologiskt stöd av de kliniska sjuksköterskorna. Resultatet av tidigare forskning visade dock att behoven hos patienter och deras vårdgivare inte var nöjda med den psykologiska nivån. Forskare påpekade att det kan vara relaterat till faktorer som överdriven klinisk arbetsbelastning eller otillräckligt psykologiskt stöd och vårdkapacitet. Dessutom, under påverkan av covid-19 under de senaste två åren, utsätts medicinsk personal för mer fysisk och psykisk press. Onkologiska sjuksköterskor har en stor arbetsbelastning och drabbas av covid 19-epidemin, vilket återspeglar att sjuksköterskor behöver psykologiskt stöd. Därför avser denna studie att minska stress genom fysiska och mentala stödaktiviteter på distans, och använda Internet för att ingripa i guidad avslappning och meditation. Med tanke på schemaläggningen av kliniska sjuksköterskor kommer ett avlägset och ostrukturerat kursinnehåll som inte kräver kontinuitet att väljas, och sedan avanceras för att ge onkologiska sjuksköterskors empatiska vårdfärdigheter.

Studieöversikt

Status

Rekrytering

Intervention / Behandling

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Beräknad)

280

Fas

 • Inte tillämpbar

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studiekontakt

Studieorter

   • Taipei, Taiwan, 802
    • Rekrytering
    • National Taiwan University Hospital
    • Kontakt:

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

20 år och äldre (Vuxen, Äldre vuxen)

Tar emot friska volontärer

Ja

Beskrivning

Insatsgrupp

 • Inklusionskriterier:
 • Över 20 år (inklusive)
 • Onkologiska sjuksköterskor arbetar för närvarande i klinisk praktik
 • Exklusions kriterier:
 • De som inte vill eller kan delta i denna kursutbildning under en hel ettårsperiod.
 • De som har anmält sig till den avancerade onkologiska sjuksköterskekursen som anordnas av Föreningen under innevarande år.

Kontrollgrupp

 • Inklusionskriterier:
 • Över 20 år (inklusive)
 • Onkologiska sjuksköterskor arbetar för närvarande i klinisk praktik
 • De som har anmält sig till den avancerade onkologiska sjuksköterskekursen som anordnas av Föreningen under innevarande år
 • Exklusions kriterier:
 • De som deltagit i flera onkologiska psykologiska vårdkurser, de som inte vill eller kan delta i utbildningen av distanspsykologiska stödkurser under en hel ettårsperiod.
 • De som deltar i den avancerade kursen i onkologisk omvårdnad är ovilliga eller oförmögna att delta i datautvärderingen av den fullständiga tvåårsperioden.
 • De som har deltagit i detta forskningsprojekt.

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Övrig
 • Tilldelning: Icke-randomiserad
 • Interventionsmodell: Parallellt uppdrag
 • Maskning: Ingen (Open Label)

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Experimentell: Kurs i psykologiskt stöd
60 minuter en eller två gånger i veckan under 6 månaders inledande kurs i psykologisk distans.
60 minuter en eller två gånger i veckan under 6 månaders inledande kurs i psykologisk distans.
Inget ingripande: Kontrollgrupp
Deltagarna i kontrollgruppen får sedvanlig kurs.

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Skala för fysiska och psykologiska symtom
Tidsram: 2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Onkologiska sjuksköterskors fysiska och psykiska tillstånd mättes genom fysisk och psykologisk tillståndsundersökning. Den använder Numerical Rating Scale (VRS) 0-10. Det är en 11-punkts Likert-skala (t.ex. 0 är ingen smärta; 10 är outhärdlig smärta).
2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)

Sekundära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Self efficacy scale (GSES)
Tidsram: 2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Onkologiska sjuksköterskors själveffektivitet mättes med egeneffektivitetsskala. Det finns 10 frågor om nivån av förtroende i dessa situationer. Det är 4 poäng (1-4), högre poäng betyder ju mer självsäker du har. Det finns också en skala på 11 poäng (0-10) som innebär att högre poäng desto mer självsäker du är i att ta hand om patienter.
2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Skala för kommunikationsförmåga
Tidsram: 2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Onkologsjuksköterskors kommunikationsförmåga mättes med skala för kommunikationsförmåga. Det är en skala på 5 Liker (1-5), högre poäng representerar bättre kommunikationsförmåga.
2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Efferson Empathy Scale
Tidsram: 2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Onkologiska sjuksköterskors empati mättes med Efferson Empathy Scale. Det är en 7 Liker-skala (1-7), högre poäng betyder att någon har mer empati.
2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Funktionell bedömning av kronisk sjukdomsterapi - Andligt välbefinnande (FACIT-Sp)
Tidsram: 2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)
Onkologiska sjuksköterskors andliga välbefinnande mättes av FACIT-Sp. Det är en 5 Liker-skala (0-4), högre poäng representerar bättre välbefinnande.
2 tidpunkter: Tid 1 (före psykologisk stödkurs) ; Tid 2 (6 månader efter psykologisk stödkurs)

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart (Faktisk)

22 augusti 2022

Primärt slutförande (Beräknad)

31 oktober 2023

Avslutad studie (Beräknad)

31 oktober 2023

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

3 november 2022

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

8 mars 2023

Första postat (Faktisk)

20 mars 2023

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Faktisk)

7 augusti 2023

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

3 augusti 2023

Senast verifierad

1 augusti 2023

Mer information

Termer relaterade till denna studie

Ytterligare relevanta MeSH-villkor

Andra studie-ID-nummer

 • 202112219RINB

Läkemedels- och apparatinformation, studiedokument

Studerar en amerikansk FDA-reglerad läkemedelsprodukt

Nej

Studerar en amerikansk FDA-reglerad produktprodukt

Nej

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta register@clinicaltrials.gov. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Cancer

Kliniska prövningar på Psykologiskt stöd

Prenumerera