Deze pagina is automatisch vertaald en de nauwkeurigheid van de vertaling kan niet worden gegarandeerd. Raadpleeg de Engelse versie voor een brontekst.

De effecten van multi-psycho-oncologische zorgcursussen

3 augustus 2023 bijgewerkt door: National Taiwan University Hospital

De effecten van multi-psycho-oncologische zorgcursussen door psychologische ondersteuning op afstand, video's over emotionele bewustwording en empathische bezorgdheid over fysieke en psychologische status, zelfredzaamheid en empathie bij oncologieverpleegkundigen

Wanneer de stemming van de patiënt nog niet een matig tot hoog niveau van ernst heeft bereikt, wordt meestal psychologische ondersteuning geboden door de klinische verpleegkundigen. Het resultaat van eerder onderzoek toonde echter aan dat de behoeften van patiënten en hun zorgverleners niet tevreden waren met het psychologische niveau. Wetenschappers wezen erop dat het verband kan houden met factoren zoals een te hoge klinische werkdruk of onvoldoende psychologische ondersteuning en zorgcapaciteit. Daarnaast heeft het medisch personeel onder invloed van COVID-19 de afgelopen twee jaar te maken gehad met meer fysieke en mentale druk. Oncologieverpleegkundigen hebben een hoge werkdruk en worden getroffen door de COVID 19-epidemie, wat aangeeft dat verpleegkundigen psychologische ondersteuning nodig hebben. Daarom is deze studie bedoeld om stress te verminderen door fysieke en mentale ondersteuningsactiviteiten op afstand, en het internet te gebruiken om tussenbeide te komen in geleide ontspanning en meditatie. Gezien de planning van klinische verpleegkundigen, zal een externe en ongestructureerde cursusinhoud worden geselecteerd die geen continuïteit vereist, en vervolgens wordt gevorderd om de empathische zorgvaardigheden van oncologieverpleegkundigen te bieden.

Studie Overzicht

Toestand

Werving

Interventie / Behandeling

Studietype

Ingrijpend

Inschrijving (Geschat)

280

Fase

 • Niet toepasbaar

Contacten en locaties

In dit gedeelte vindt u de contactgegevens van degenen die het onderzoek uitvoeren en informatie over waar dit onderzoek wordt uitgevoerd.

Studiecontact

Studie Locaties

   • Taipei, Taiwan, 802
    • Werving
    • National Taiwan University Hospital
    • Contact:

Deelname Criteria

Onderzoekers zoeken naar mensen die aan een bepaalde beschrijving voldoen, de zogenaamde geschiktheidscriteria. Enkele voorbeelden van deze criteria zijn iemands algemene gezondheidstoestand of eerdere behandelingen.

Geschiktheidscriteria

Leeftijden die in aanmerking komen voor studie

20 jaar en ouder (Volwassen, Oudere volwassene)

Accepteert gezonde vrijwilligers

Ja

Beschrijving

Interventie groep

 • Inclusiecriteria:
 • Meer dan 20 jaar oud (inclusief)
 • Oncologieverpleegkundigen momenteel werkzaam in de klinische praktijk
 • Uitsluitingscriteria:
 • Wie niet wil of kan deelnemen aan deze cursus, krijgt een volledige opleiding van een jaar.
 • Zij die zich in het lopende jaar hebben ingeschreven voor de door de Vereniging georganiseerde opleiding oncologieverpleegkunde voor gevorderden.

Controlegroep

 • Inclusiecriteria:
 • Meer dan 20 jaar oud (inclusief)
 • Oncologieverpleegkundigen momenteel werkzaam in de klinische praktijk
 • Zij die zich in het lopende jaar hebben ingeschreven voor de door de Vereniging georganiseerde opleiding oncologieverpleegkunde voor gevorderden
 • Uitsluitingscriteria:
 • Degenen die hebben deelgenomen aan meerdere oncologische psychologische zorgcursussen, degenen die niet willen of kunnen deelnemen aan de training van psychologische ondersteuningscursussen op afstand voor een volledige periode van een jaar.
 • Wie deelneemt aan de vervolgcursus oncologieverpleging kan of wil niet meewerken aan de data-evaluatie van het volledige halfjaarlijkse tijdpunt.
 • Degenen die hebben deelgenomen aan dit onderzoeksproject.

Studie plan

Dit gedeelte bevat details van het studieplan, inclusief hoe de studie is opgezet en wat de studie meet.

Hoe is de studie opgezet?

Ontwerpdetails

 • Primair doel: Ander
 • Toewijzing: Niet-gerandomiseerd
 • Interventioneel model: Parallelle opdracht
 • Masker: Geen (open label)

Wapens en interventies

Deelnemersgroep / Arm
Interventie / Behandeling
Experimenteel: Cursus psychologische ondersteuning
Een of twee keer per week 60 minuten gedurende 6 maanden van de eerste cursus psychologische ondersteuning op afstand.
Een of twee keer per week 60 minuten gedurende 6 maanden van de eerste cursus psychologische ondersteuning op afstand.
Geen tussenkomst: Controlegroep
Deelnemers in de controlegroep krijgen de gebruikelijke cursus.

Wat meet het onderzoek?

Primaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Schaal voor lichamelijke en psychische symptomen
Tijdsspanne: 2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
De fysieke en psychologische toestand van oncologieverpleegkundigen werd gemeten door middel van een lichamelijk en psychologisch toestandsonderzoek. Het gebruikt Numerieke Beoordelingsschaal (VRS) 0-10. Het is een 11-punts Likertschaal (bijv. 0 is geen pijn; 10 is ondraaglijke pijn).
2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)

Secundaire uitkomstmaten

Uitkomstmaat
Maatregel Beschrijving
Tijdsspanne
Zelfwerkzaamheidsschaal (GSES)
Tijdsspanne: 2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
De zelfredzaamheid van oncologieverpleegkundigen werd gemeten met een zelfwerkzaamheidsschaal. Er zijn 10 vragen over het niveau van vertrouwen in deze situaties. Het is een 4 punt (1-4), hoe hoger de score, hoe meer zelfvertrouwen je hebt. Er is ook een schaal van 11 punten (0-10). Hoe hoger de score, hoe meer vertrouwen u heeft in de zorg voor patiënten.
2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
Schaal voor communicatieve vaardigheden
Tijdsspanne: 2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
De communicatieve vaardigheden van oncologieverpleegkundigen werden gemeten met een schaal voor communicatieve vaardigheden. Het is een Liker-schaal van 5 (1-5), hogere scores vertegenwoordigen betere communicatieve vaardigheden.
2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
Efferson Empathie Schaal
Tijdsspanne: 2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
De empathie van oncologieverpleegkundigen werd gemeten met de Efferson Empathy Scale. Het is een 7 Liker-schaal (1-7), hogere scores betekenen dat iemand meer empathie heeft.
2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
Functionele beoordeling van chronische ziektetherapie - Spiritueel welzijn (FACIT-Sp)
Tijdsspanne: 2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)
Het spirituele welzijn van oncologieverpleegkundigen werd gemeten door FACIT-Sp. Het is een 5 Liker-schaal (0-4), hogere scores vertegenwoordigen een beter welzijn.
2 tijdstippen: Tijdstip 1 (vóór de psychologische begeleidingscursus) ; Tijdstip 2 (6 maanden na de psychologische begeleidingscursus)

Medewerkers en onderzoekers

Hier vindt u mensen en organisaties die betrokken zijn bij dit onderzoek.

Studie record data

Deze datums volgen de voortgang van het onderzoeksdossier en de samenvatting van de ingediende resultaten bij ClinicalTrials.gov. Studieverslagen en gerapporteerde resultaten worden beoordeeld door de National Library of Medicine (NLM) om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan specifieke kwaliteitscontrolenormen voordat ze op de openbare website worden geplaatst.

Bestudeer belangrijke data

Studie start (Werkelijk)

22 augustus 2022

Primaire voltooiing (Geschat)

31 oktober 2023

Studie voltooiing (Geschat)

31 oktober 2023

Studieregistratiedata

Eerst ingediend

3 november 2022

Eerst ingediend dat voldeed aan de QC-criteria

8 maart 2023

Eerst geplaatst (Werkelijk)

20 maart 2023

Updates van studierecords

Laatste update geplaatst (Werkelijk)

7 augustus 2023

Laatste update ingediend die voldeed aan QC-criteria

3 augustus 2023

Laatst geverifieerd

1 augustus 2023

Meer informatie

Termen gerelateerd aan deze studie

Aanvullende relevante MeSH-voorwaarden

Andere studie-ID-nummers

 • 202112219RINB

Informatie over medicijnen en apparaten, studiedocumenten

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd geneesmiddel

Nee

Bestudeert een door de Amerikaanse FDA gereguleerd apparaatproduct

Nee

Deze informatie is zonder wijzigingen rechtstreeks van de website clinicaltrials.gov gehaald. Als u verzoeken heeft om uw onderzoeksgegevens te wijzigen, te verwijderen of bij te werken, neem dan contact op met register@clinicaltrials.gov. Zodra er een wijziging wordt doorgevoerd op clinicaltrials.gov, wordt deze ook automatisch bijgewerkt op onze website .

Klinische onderzoeken op Kanker

Klinische onderzoeken op Psychologische ondersteuning

3
Abonneren