Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Kliniska prövningar på För att undersöka effekterna av lågdos aspirin och lågmolekylärt heparin vid IVF

Totalt 6 resultat

 • Dr.Vandana Bansal
  Okänd
  För att undersöka effekterna av lågdos aspirin och lågmolekylärt heparin vid IVF
  Indien
 • Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
  Avslutad
  Kontraindikation för användning av lågmolekylärt heparin
  Frankrike
 • Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli...
  Rekrytering
  Beskriv typiska gråskala/färgdoppler-ultraljudsegenskaper vid graviditetstrofoblastisk neoplasi vid den amerikanska undersökningen | Att bedöma om det finns skillnader vid den amerikanska baslinjen mellan lågrisk- och högriskpatienter | Att identifiera ultraljudsprediktorer för resistens... och andra villkor
  Italien
 • Sanford Health
  National Ataxia Foundation; Beyond Batten Disease Foundation; Pitt Hopkins... och andra samarbetspartners
  Rekrytering
  Mitokondriella sjukdomar | Retinit Pigmentosa | Myasthenia Gravis | Eosinofil gastroenterit | Multipel systematrofi | Leiomyosarkom | Leukodystrofi | Anal fistel | Spinocerebellär ataxi typ 3 | Friedreich Ataxi | Kennedys sjukdom | Borreliainfektion | Hemofagocytisk lymfohistiocytos | Spinocerebellär ataxi typ 1 | Spinocerebellär... och andra villkor
  Förenta staterna, Australien
 • UK Kidney Association
  Rekrytering
  Vaskulit | AL Amyloidos | Tuberös skleros | Fabrys sjukdom | Cystinuri | Fokal segmentell glomeruloskleros | IgA nefropati | Bartters syndrom | Pure Red Cell Aplasia | Membranös nefropati | Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom | Autosomal dominant polycystisk njursjukdom | Cystinos | Nefronoftis | BK nefropati | Kalcifylax | Gitelmans syndrom och andra villkor
  Storbritannien
 • RTI International
  Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development... och andra samarbetspartners
  Anmälan via inbjudan
  Primär hyperoxaluri typ 3 | Diabetes mellitus | Blödarsjuka A | Hemofili B | Ärftlig fruktosintolerans | Cystisk fibros | Faktor VII-brist | Fenylketonuri | Sicklecellanemi | Dravets syndrom | Duchennes muskeldystrofi | Prader-Willis syndrom | Fragilt X-syndrom | Kronisk granulomatös sjukdom | Retts syndrom | Wilsons sjukdom | Niemann-Pick sjukdom, typ... och andra villkor
  Förenta staterna
3
Prenumerera