This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Postoperativ smertekontroll i septum- og bihulekirurgi

Postoperativ smertekontroll i septum- og sinuskirurgi: en ny tilnærming.

Sponsorer

Hovedsponsor: William Beaumont Hospitals

Kilde William Beaumont Hospitals
Kort oppsummering

Denne studien vil vurdere om bruken av paracetamol døgnet rundt (planlagte doser) vil føre til mindre opiatbruk den første uken postoperativt (etter operasjon) i sinus/septum operasjonspasienter. Deltakerne vil bli randomisert som en myntsving til enten standardbehandling smertebehandling av acetaminophen 325 mg etter behov for smerte pluss opiater (acetaminophen/hydrokodon) etter behov for gjennombruddssmerter; ELLER til studiearmen av acetaminophen 650 mg hver 6. time pluss opiater (Oxycodone) etter behov for gjennombruddssmerter.

Detaljert beskrivelse

Smertekontroll i den postoperative perioden etter septum- og/eller bihuleoperasjon er kontroversielt, ettersom det ikke er noen konsensuserklæring om gjeldende retningslinjer for direkte klinisk praksis. Nyere lovgivning begrenser reseptlengden på opioid til kun 5 dager, som stiller spørsmål ved lovgivning vil påvirke forskningsforskningspraksis til leger og om å gi pasienter og alternativ til opiater eller ikke vil være en mer effektiv vei. Gjeldende forskrivningspraksis for septum- og bihulekirurgi hos Otolaryngology privat praksisgruppen omfatter etter behov acetaminophen 325 mg og etter behov acetaminofen/hydrokodon 7,5 mg/325 mg. Hvis det kan påvises at bruk av 650 mg paracetamol i planlagte doser på hver 6. tid kan brukes etter operasjonen den første uken uten signifikant økning i pasientens smerte, kan dette utplasseres som en effektiv strategi for smertekontroll ettersom bruken av opiater har blitt undersøkt og forsøkt blir gjort for å gjøre eller begrense bruken av disse medisinene i medisinske omgivelser. Denne studien vil se ut for å demonstrere at planlagte doser av acetaminophen i motsetning til reaksjonær acetaminophen etter behov kan kontrollere postoperativ smerte for det punktet hvor narkotika ville ikke være nødvendig.

Samlet status Rekruttering
Startdato 2019-11-27
Fullføringsdato 2023-11-01
Primær sluttdato 2022-11-01
Fase Fase 4
Studietype Intervensjonell
Primært utfall
Måle Tidsramme
Antall doser av opiat (narkotisk) smertestillende medisin 7 dager
Sekundært utfall
Måle Tidsramme
Highest subjective pain score 7 days
Laveste subjektive smertescore 7 dager
Prosentandel av tiden deltakeren opplevde sterke smerter 7 dager
Deltakerbruk av paracetamol etter behov 7 dager
Deltakerbruk av planlagt paracetamol hele døgnet 7 dager
Kronisk bruk av smertestillende medisiner 7 dager
Deltakerbruk av ekstra smertestillende medisiner 7 dager
Typer andre smertestillende medisiner som brukes 7 dager
Registrering 200
Tilstand
Innblanding

Intervensjonstype: Drug

Intervensjonsnavn: Acetaminophen 325 mg Oral Tablet

Beskrivelse: Standard of Care Acetaminophen 325 mg every 6 hours as needed for pain

Arm Group-etikett: Standard of Care arm

Andre navn: Tylenol Standard Strength

Intervensjonstype: Legemiddel

Intervensjonsnavn: Paracetamol 650 mg oral tablett

Beskrivelse: Acetaminophen 650 mg planlagt hver 6. time døgnet rundt for smerte

Arm Group-etikett: Studiearm

Andre navn: Tylenol ekstra styrke

Intervensjonstype: Legemiddel

Intervensjonsnavn: OxyCODONE 5 mg oral tablett

Beskrivelse: Oksykodon 5 mg hver 4. time etter behov for gjennombruddssmerter

Arm Group-etikett: Studiearm

Andre navn: Percodan, Percocet

Intervensjonstype: Legemiddel

Intervensjonsnavn: Acetaminophen/Hydrocodone 325 mg/7,5 mg oral tablett

Beskrivelse: Acetaminophen 325 mg/ Hydrocodone 7,5 mg oral tablett hver 4. time etter behov for gjennombruddssmerter

Arm Group-etikett: Standard of Care arm

Andre navn: Norco

Kvalifisering

Kriterier:

Inklusjonskriterier: - Undergår primær sinusoperasjon, primær septumkirurgi eller primær sinus/septum kirurgi - 18 år eller eldre - Mann eller kvinne - Ingen kjente allergier eller kontraindikasjoner for bruk av acetaminophen, hydrokodon, eller oksykodon - Pasienter skrevet ut til hjemmet etter operasjonen Ekskluderingskriterier: - Undergår revisjon sinus, septum eller sinus/septum kirurgi - Yngre enn 18 år - Allergi eller kontraindikasjon mot acetaminophen, hydrokodon eller oksykodon - Pasienter innlagt på sykehuset postoperativt for luftveisovervåking

Kjønn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

Ikke tilgjengelig

Sunne frivillige:

Nei

Samlet offisiell
Etternavn Roll Tilhørighet
David Seel, DO. Principal Investigator William Beaumont Hospital - Farmington Hills
Generell kontakt

Etternavn: Eric Cox, DO.

Telefon: 616 340 2499

E-post: [email protected]

plassering
Anlegget: Status: Kontakt: Kontakt sikkerhetskopi: Beaumont Hospital Kirsten Gage, RN. 248-551-9811 [email protected]
Sted Land

United States

Bekreftelsesdato

2021-10-01

Ansvarlig fest

Type: Hovedetterforsker

Etterforskertilhørighet: William Beaumont sykehus

Etterforsker fullt navn: David Seel

Etterforsker tittel: Hovedetterforsker

Nøkkelord
Har utvidet tilgang Nei
Antall våpen 2
Arm Group

Merkelapp: Standard of Care arm

Type: Active Comparator

Beskrivelse: Standard of Care Post-operative pain medication, Acetaminophen 325 mg every 6 hours as needed for pain plus acetaminophen/hydrocodone 7.5 mg/325 mg 1 tab every 4 hours as needed for pain.

Merkelapp: Studiearm

Type: Eksperimentell

Beskrivelse: Paracetamol 650 mg 1 tablett hver 6. time døgnet rundt pluss Oxycodone 5 mg 1 tab hver 6. time etter behov for gjennombruddssmerter.

Informasjon om studiedesign

Tildeling: Tilfeldig

Intervensjonsmodell: Parallell oppgave

Intervensjonsmodell Beskrivelse: Åpen, randomisert til en av to armer study. Studiearm 1: Standardbehandlingsarm med Acetaminophen (Tylenol) 325 mg hver 6. time etter behov pluss acetaminophen/hydrokodon 7,5 mg/325 mg hver 4. time for gjennombruddssmerter. Studiearm 2: Acetaminophen 650 mg. hver 6. time døgnet rundt pluss 5 mg oksykodon hver 4. time etter behov for gjennombruddssmerter.

Hovedformål: Behandling

Maskering: Ingen (åpen etikett)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News