This page was automatically translated and accurateness of translation is not guaranteed. Please refer to the English version for a source text.

Częstość występowania infekcji siatki po plastyce przepukliny w zatkanej i uwięźniętej przepuklinie przy użyciu siatki prolinowej i szwów

7 marca 2023 zaktualizowane przez: Mohamed Ashraf Abdelnaeem, Assiut University
Podstawowym celem tego badania jest wykrycie częstości występowania zakażenia siatką w przypadkach przedstawionych z przepukliną niedrożną lub splątaną. Prospektywne badanie kontrolowane zostanie przeprowadzone po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody wszystkich pacjentów i zatwierdzeniu przez komisję etyczną Wydziału Lekarskiego, Uniwersytet Assuit.

Przegląd badań

Szczegółowy opis

Istnieją kontrowersje dotyczące stosowania siatki prolene w przypadku przepukliny niedrożnej i uwięźniętej. Głównym celem tego prospektywnego badania jest ocena wyników i częstości występowania infekcji siatką w plastyce przepukliny w sytuacjach nagłych, takich jak przepuklina niedrożna i uduszona. Przepuklina jest najczęstszą operacją naprawy przepukliny za pomocą siatki propylenowej, ale zastosowanie syntetycznej protezy jest wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju infekcji protezy, która może objawiać się po czasie subtelnymi objawami w postaci gorączki, bólów mięśni, rumienia pokrywającej ją skóry, aw niektórych przypadkach jako przewlekły wyciek z zatoki(1). w ciągu ostatnich kilku lat klinicyści mieli do czynienia z rosnącą różnorodnością nowych niezakaźnych i zakaźnych powikłań wynikających z powszechnego stosowania siatek po otwartej naprawie przepukliny, na częstość występowania wpływają choroby współistniejące, rodzaj siatki, technika chirurgiczna oraz strategii stosowanej w celu zapobiegania infekcjom. Podejście łączące postępowanie medyczne i chirurgiczne jest konieczne w przypadkach infekcji siatką.(2)

Typ studiów

Interwencyjne

Zapisy (Oczekiwany)

60

Faza

 • Nie dotyczy

Kontakty i lokalizacje

Ta sekcja zawiera dane kontaktowe osób prowadzących badanie oraz informacje o tym, gdzie badanie jest przeprowadzane.

Kontakt w sprawie studiów

Kryteria uczestnictwa

Badacze szukają osób, które pasują do określonego opisu, zwanego kryteriami kwalifikacyjnymi. Niektóre przykłady tych kryteriów to ogólny stan zdrowia danej osoby lub wcześniejsze leczenie.

Kryteria kwalifikacji

Wiek uprawniający do nauki

21 lat i starsze (Dorosły, Starszy dorosły)

Akceptuje zdrowych ochotników

Nie

Płeć kwalifikująca się do nauki

Wszystko

Opis

Kryteria przyjęcia:

 • Wszyscy dorośli pacjenci w wieku powyżej 21 lat, u których w badaniu klinicznym lub podczas przedoperacyjnego badania ultrasonograficznego lub tomografii komputerowej wykryto przepuklinę niedrożną lub uwięźniętą z żywymi pętlami jelitowymi.

Kryteria wyłączenia:

 • Nieskomplikowana przepuklina.
 • pacjentów, u których zostanie wykonana resekcja i zespolenie
 • pacjent nie wytrzymuje znieczulenia.
 • Pacjenci z niewyrównaną czynnością wątroby.
 • Ciąża.
 • Pacjenci z obniżoną odpornością np.: w trakcie chemioterapii lub sterydów.

Plan studiów

Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje na temat planu badania, w tym sposób zaprojektowania badania i jego pomiary.

Jak projektuje się badanie?

Szczegóły projektu

 • Główny cel: Ekranizacja
 • Przydział: Nie dotyczy
 • Model interwencyjny: Zadanie dla jednej grupy
 • Maskowanie: Brak (otwarta etykieta)

Broń i interwencje

Grupa uczestników / Arm
Interwencja / Leczenie
Eksperymentalny: Częstość występowania infekcji siatki po plastyce przepukliny z użyciem siatki prolinowej
Przypadki z przepukliną uduszoną lub niedrożną
Hernioplastyka za pomocą siatki prolinowej, a następnie obserwacja pod kątem występowania infekcji

Co mierzy badanie?

Podstawowe miary wyniku

Miara wyniku
Opis środka
Ramy czasowe
Częstość występowania infekcji siatki po plastyce przepukliny w powikłanej przepuklinie przy użyciu siatki prolinowej i szwów
Ramy czasowe: Linia bazowa
Ocena częstości występowania infekcji siatką w przepuklinach powikłanych przy użyciu siatki prolene i szwów, podczas pobytu w szpitalu po operacji, rutynowej kontroli i czasu powrotu do codziennych czynności.
Linia bazowa

Współpracownicy i badacze

Tutaj znajdziesz osoby i organizacje zaangażowane w to badanie.

Publikacje i pomocne linki

Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji o badaniu dobrowolnie udostępnia te publikacje. Mogą one dotyczyć wszystkiego, co jest związane z badaniem.

Daty zapisu na studia

Daty te śledzą postęp w przesyłaniu rekordów badań i podsumowań wyników do ClinicalTrials.gov. Zapisy badań i zgłoszone wyniki są przeglądane przez National Library of Medicine (NLM), aby upewnić się, że spełniają określone standardy kontroli jakości, zanim zostaną opublikowane na publicznej stronie internetowej.

Główne daty studiów

Rozpoczęcie studiów (Oczekiwany)

1 marca 2023

Zakończenie podstawowe (Oczekiwany)

1 stycznia 2025

Ukończenie studiów (Oczekiwany)

1 lutego 2025

Daty rejestracji na studia

Pierwszy przesłany

16 lutego 2023

Pierwszy przesłany, który spełnia kryteria kontroli jakości

7 marca 2023

Pierwszy wysłany (Oszacować)

20 marca 2023

Aktualizacje rekordów badań

Ostatnia wysłana aktualizacja (Oszacować)

20 marca 2023

Ostatnia przesłana aktualizacja, która spełniała kryteria kontroli jakości

7 marca 2023

Ostatnia weryfikacja

1 marca 2023

Więcej informacji

Terminy związane z tym badaniem

Inne numery identyfikacyjne badania

 • Incidence Of Mesh Infection

Informacje o lekach i urządzeniach, dokumenty badawcze

Bada produkt leczniczy regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Bada produkt urządzenia regulowany przez amerykańską FDA

Nie

Te informacje zostały pobrane bezpośrednio ze strony internetowej clinicaltrials.gov bez żadnych zmian. Jeśli chcesz zmienić, usunąć lub zaktualizować dane swojego badania, skontaktuj się z [email protected]. Gdy tylko zmiana zostanie wprowadzona na stronie clinicaltrials.gov, zostanie ona automatycznie zaktualizowana również na naszej stronie internetowej .

Subskrybuj