Denna sida har översatts automatiskt och översättningens korrekthet kan inte garanteras. Vänligen se engelsk version för en källtext.

Utveckling av klinisk metod för bestämning av triklosanretention i plack efter borstning.

14 september 2009 uppdaterad av: Colgate Palmolive
Klinisk forskningsstudie för att fastställa anti-plack-effekten av prototyptandkrämer via ett 4-dagars borstregement

Studieöversikt

Studietyp

Interventionell

Inskrivning (Faktisk)

25

Fas

 • Fas 3

Kontakter och platser

Det här avsnittet innehåller kontaktuppgifter för dem som genomför studien och information om var denna studie genomförs.

Studieorter

 • Förenta staterna
  • New York
   • Rochester, New York, Förenta staterna, 14642-8315
    • Eastman Dental Center - University of Rochester

Deltagandekriterier

Forskare letar efter personer som passar en viss beskrivning, så kallade behörighetskriterier. Några exempel på dessa kriterier är en persons allmänna hälsotillstånd eller tidigare behandlingar.

Urvalskriterier

Åldrar som är berättigade till studier

18 år till 65 år (Vuxen, Äldre vuxen)

Tar emot friska volontärer

Ja

Kön som är behöriga för studier

Allt

Beskrivning

Inklusionskriterier:

 • Manliga eller kvinnliga volontärer 18-65 år.
 • God allmän hälsa.
 • Måste skriva under informerat samtycke.
 • Måste avbryta munhygienen på morgonen för varje möte och mellan provtagningsperioderna.
 • Ingen historia av allergi mot konsumentprodukter för personlig vård, eller deras ingredienser, som är relevanta för någon ingrediens i testprodukterna som fastställts av tandläkaren/läkaren som övervakar studien.

Exklusions kriterier:

 • Medicinskt tillstånd som kräver förmedicinering före tandingrepp/besök.
 • Medicinskt tillstånd som utesluter att äta/dricka i 12 timmar.
 • Historia av allergi mot vanliga tandkrämsingredienser.
 • Ämnen som inte kan eller vill underteckna formuläret för informerat samtycke.
 • Måttlig eller avancerad periodontal sjukdom.
 • Två eller flera ruttnade obehandlade tandställen vid screening.
 • Annan sjukdom i hårda eller mjuka orala vävnader.
 • Nedsatt salivfunktion (t.ex. Sjögrens syndrom eller strålning av huvud och hals).
 • Användning av mediciner som för närvarande kan påverka salivflödet.
 • Nuvarande användning av antibiotika.
 • Användning av antibiotika eller antimikrobiella läkemedel inom 30 dagar före studiebesök #1.
 • Gravida eller ammande kvinnor.
 • Deltagande i någon annan klinisk studie inom 30 dagar före registreringen i denna studie.
 • Användning av tobaksvaror.
 • Försökspersoner som måste få tandvård under studiedatumen.
 • Aktuell användning av antibiotika för alla ändamål.
 • Immunförsvagade individer (HIV, AIDS, immunsuppressiv läkemedelsbehandling).

Studieplan

Det här avsnittet ger detaljer om studieplanen, inklusive hur studien är utformad och vad studien mäter.

Hur är studien utformad?

Designdetaljer

 • Primärt syfte: Behandling
 • Tilldelning: Randomiserad
 • Interventionsmodell: Crossover tilldelning
 • Maskning: Dubbel

Vapen och interventioner

Deltagargrupp / Arm
Intervention / Behandling
Placebo-jämförare: Fluor tandkräm
fluorkontroll
Borsta två gånger dagligen
Andra namn:
 • honokiol
Aktiv komparator: Totalt/vitning
positiv kontroll
Borsta två gånger dagligen
Experimentell: antibakteriellt växtextrakt 1
Honokiol
Borsta två gånger dagligen
Andra namn:
 • honokiol
Experimentell: antibakteriellt växtextrakt 2
magnolol
Borsta två gånger dagligen
Andra namn:
 • honokiol
Borsta två gånger dagligen
Andra namn:
 • Honokiol

Vad mäter studien?

Primära resultatmått

Resultatmått
Åtgärdsbeskrivning
Tidsram
Plack Index
Tidsram: 8 veckor
Plackpoängskala: Enheter på en skala 0 till 5 (0 = ingen plack, 1 = separata plackfläckar på tanden, 2 = ett tunt kontinuerligt plackband, 3 = ett plackband upp till en tredjedel av tanden , 4 = plack som täcker upp till två tredjedelar av tanden, 5 = plack som täcker två tredjedelar eller mer av tandens krona)
8 veckor

Samarbetspartners och utredare

Det är här du hittar personer och organisationer som är involverade i denna studie.

Utredare

 • Huvudutredare: Yanfang Ren, DDS

Studieavstämningsdatum

Dessa datum spårar framstegen för inlämningar av studieposter och sammanfattande resultat till ClinicalTrials.gov. Studieposter och rapporterade resultat granskas av National Library of Medicine (NLM) för att säkerställa att de uppfyller specifika kvalitetskontrollstandarder innan de publiceras på den offentliga webbplatsen.

Studera stora datum

Studiestart

1 oktober 2007

Primärt slutförande (Faktisk)

1 januari 2008

Avslutad studie (Faktisk)

1 januari 2008

Studieregistreringsdatum

Först inskickad

26 september 2008

Först inskickad som uppfyllde QC-kriterierna

20 juli 2009

Första postat (Uppskatta)

27 augusti 2009

Uppdateringar av studier

Senaste uppdatering publicerad (Uppskatta)

22 september 2009

Senaste inskickade uppdateringen som uppfyllde QC-kriterierna

14 september 2009

Senast verifierad

1 september 2009

Mer information

Denna information hämtades direkt från webbplatsen clinicaltrials.gov utan några ändringar. Om du har några önskemål om att ändra, ta bort eller uppdatera dina studieuppgifter, vänligen kontakta register@clinicaltrials.gov. Så snart en ändring har implementerats på clinicaltrials.gov, kommer denna att uppdateras automatiskt även på vår webbplats .

Kliniska prövningar på Gingivalsjukdomar

Kliniska prövningar på Fluorid

Prenumerera