Sikkerhed af Tofacitinib, en oral Janus Kinase-hæmmer, ved primær Sjogrens syndrom

Sikkerhed af Tofacitinib, en oral Janus Kinase-hæmmer, ved primær Sjogrens syndrom; En fase Ib-IIa placebokontrolleret klinisk afprøvning og tilknyttede mekaniske studier

Sponsorer

Hovedsponsor: National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)

Kilde National Institutes of Health Clinical Center (CC)
Kort resumé

Baggrund: En autoimmun sygdom er en, hvor immunsystemet angriber en persons egen krop. Sjogrens syndrom (SS) er en autoimmun sygdom. Det involverer ofte flere systemer og organer i kroppen. Forskere forsøger at finde nye, mere effektive og sikre behandlinger til SS. Objektiv: At evaluere sikkerheden og tolerances for tofacitinib hos mennesker med SS. Støtteberettigelse: Voksne i alderen 18-75 år med SS. Design: Deltagerne screenes på en separat protokol. De vil gennemgå: - Medicinsk og dental historie - Fysisk eksamen - Medicin gennemgang - Elektrokardiogram til at teste hjertets elektriske aktivitet (Deltagerne lægger på en bord. Sticky pads placeres på deres krop.) - Øjenundersøgelse og test for tørre øjne - Oral-, hoved- og nakkeundersøgelser - Samling af plak (tandplaque og tunge- og slimhindeskrabning indsamles hjælp af en lille tunge depressor.) - Spytkirtel ultralyd - Blod- og urinprøver - Mindre spytkirtelbiopsi (Underlæben vil blive bedøvet. Flere små spytkirtler fjernes gennem et lille snit.) - Spyt samling - Sygdomsvurdering. Deltagerne gentager nogle af screeningstesten under undersøgelsen. Deltagerne vil tage kapsler af studiemedicinen eller placebo gennem munden i 168 dage. Deltagerne vil have test for at måle blodtrykket og blodgennemstrømningshastigheden organerne. De vil også have en test, der undersøger blodets funktion og reaktion skibe. Til disse test bærer de blodtryksmanchetter og andre sensorer. Deltagerne udfylder spørgeskemaer om deres helbred. Deltagerne vil have 9 studiebesøg over 28 uger. De kan kontaktes telefonisk mellem kl studiebesøg.

Detaljeret beskrivelse

Denne undersøgelse repræsenterer en innovativ undersøgelsesmåling af sikkerhed og tolerabilitet for JAK-hæmning hos patienter med primært Sjögrens syndrom (SS). Sekundære mål vil efter at undersøge virkningerne af tofacitinib på målvæv (fx spytkirtler), systemisk betændelse og om vaskulær funktion hos SS-forsøgspersoner. Vi tilstræber også at identificere biomarkører til svar, der kan være nyttige som slutpunkter i fremtidige undersøgelser.

Samlet status Rekruttering
Start dato 2021-05-19
Afslutningsdato 2024-02-05
Primær afslutningsdato 2023-02-06
Fase Fase 1 / fase 2
Undersøgelsestype Interventionel
Primært resultat
Måle Tidsramme
sikkerhed og tolerabilitet af tofacitinib uge 24 (afslutning af behandling)
Sekundært resultat
Måle Tidsramme
changes in salivary flow rates week 24
ESSDAI Uge 24
Tilmelding 30
Tilstand
Intervention

Interventionstype: Drug

Interventionens navn: tofacitinib

Beskrivelse: XELJANZ(R) is the citrate salt of tofacitinib. Tofacitinib citrate is a white to off-white powder with the following chemical name: (3R,4R)-4-methyl-3-(methyl-7H-pyrrolo [2,3-d] pyrimidin-4-ylamino) -beta-oxo-1-piperidinepropanenitrile, 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate (1:1) It is freely soluble in water and has a molecular weight of 504.5 Daltons. XELJANZ(R) is supplied for oral administration as 5 mg tofacitinib (equivalent to 8 mg tofacitinib citrate) white round, immediate-release film-coated tablet. Each tablet of XELJANZ(R) contains the appropriate amount of XELJANZ(R) as a citrate salt and the following inactive ingredients: microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, HPMC 2910 /Hypromellose 6cP, titanium dioxide, macrogol/PEG3350, and triacetin.

Arm Group-etiket: Subjects with SS

Interventionstype: Andet

Interventionens navn: Placebo

Beskrivelse: hvid, rund, filmovertrukken tablet

Arm Group-etiket: Placebogruppe

Støtteberettigelse

Kriterier:

- INKLUSIONKRITERIER: For at være berettiget til at deltage i denne undersøgelse skal en person møde alle de følgende kriterier: 1.Deltagerens evne til at forstå og vilje til at underskrive og informeret skriftlig samtykke dokument. 2.Deltagelse og tilmelding til ledsagerprotokol, 15-D-0051, Karakterisering af Sygdomme med spytkirtelinddragelse 3.Angivet vilje til at overholde alle undersøgelsesprocedurer og tilgængelighed for undersøgelsens varighed 4. Mand eller kvinde i alderen 18-75 år 5.ved god generel sundhed som det fremgår af sygehistorie 6.Opfylder 2002 American European Consensus Group klassificeringskriterier for primær Sjögrens syndrom med mild til moderat sygdomsaktivitet defineret som ESSDAI mellem 2 til 13 ved screeningsbesøget og> 0 ml / min / kirtelstimuleret spytflow. 7. Evne til at tage oral medicin og være villig til at overholde undersøgelsesinterventionen regime 8.Hvis på glukokortikoider, skal dosis være mindre end 10 mg dagligt og stabil til 4 uger (28 dage) før screeningsbesøg. 9.Hvis der er hydroxychloroquin eller andre antimalariamidler, såsom chloroquin eller quinacrin, dosis skal have været stabil i de 12 uger (96 dage) før screeningsbesøg den maksimalt tilladte dosis er hydroxychloroquin op til 400 mg / dag eller 6,5 mg / kg / dag, hvis mere 400 mg / dag.Den maksimalt tilladte dosis for chloroquinphosphat er op til 500 mg dagligt og til quinacrin op til 100 mg dagligt. 10.Deltagerne kan have lipidsænkende medicin, hvis de påbegyndes mindst 3 måneder før til screeningsbesøget og dosis skal være stabil i 4 uger (28 dage) inden undersøgelsen indgang. 11.Kvinder og kvinder med reproduktionspotentiale skal acceptere at øve sig effektiv prævention.Kvinder skal have til muligelig prævention, hvis de er af fødselspotentiale dokumenteret af en kliniker, medmindre deltagere eller ægtefælle har det tidligere gennemgået en steriliseringsprocedure.Til muligvis præventioner er: intrauterin enhed (IUD) alene eller hormonimplantater, hormonplaster, injicerbare eller orale svangerskabsforebyggende midler plus en barriere metode (mandlig kondom, kvindelig kondom eller membran), opretholdt eller en vasektomiseret partner. 12.Aftale om at overholde livsstilsovervejelser gennem hele studietiden EKSKLUSION KRITERIER: For at være berettiget til at deltage i denne undersøgelse skal en person ikke møde nogen af følgende kriterier: 1. nuværende eller tidligere behandling med rituximab, belimumab eller et hvilket som helst andet biologisk middel i de 6 måneder før screening. 2. nuværende behandling med methotrexat, azathioprin, mycophenolatmofetil, Deltagere, der tidligere har brugt methotrexat, azathioprin, cyclosporin, tacrolimus). mycophenolatmofetil, cyclosporin eller tacrolimus skulle have trukket lægemidlet tilbage til kl. mindst 8 uger (56 dage) på screeningstidspunktet. 3. Behandling med cyclophosphamid, puls methylprednisolon eller IVIG inden for 6 måneder inden screening. 4.aktuel behandling med potente hæmmere af cytochrom P450 3A4 (CYP3A4) (f.eks. ketoconazol) eller modtager en eller flere gange medikamenter, der resulterer i begge dele moderat hæmning af CYP3A4 og potent hæmning af CYP2C19 (fx fluconazol) der ville øge serumtil giveligheden af ​​tofacitinib.Tidligere behandling med ovennævnte middel er tilladt, hvis det var mere end en uge før administrationen af den første dosis studiemedicin. 5.Focus Score = 2x øvre grænse til normal ved screening 8. serum ukonjugeret bilirubin> 2 mg / dl ved screening 9. serumkreatinin> 1,5 mg / dl. 10. Forhold mellem protein og kreatinin på mere end 1 mg / dL gentaget og bekræftet tre gange eller bekræftet med 24 timere urinprotein på mere end 1000 mg). 11.Aktivt urinsediment (WBC, RBC eller blandede cellulære kaster 1+ eller mere / hpf). 12. hypercholesterolæmi: Værdier efter 8-12 timers fastende blodprøve: total kolesterol > 250 mg / dL eller LDL> 180 mg / dL eller hypertriglyceridæmi (triglycerid> 300 mg / dL) inden for - 45 dages screeningbesøg. 13.WBC Gravide eller ammende kvinder.Kvinder i den frugtbare alder skal have en negativ graviditetstest ved screening. 15. En historie med stof- eller alkoholmisbrug inden for de 6 måneder før screening. 16.I øjeblikket modtager hæmodialyse, peritonealdialyse eller tarmdialyse. 17. aktiv infektion, der kræver brug af orale eller intravenøs antibiotika uløst jeg det mindste 14 dage før administration af den første dosis studiemedicin. 18.aktive kroniske infektioner inklusive men ikke begrænset til hiv, hepatitis B, hepatitis C, og BK viremia ved screeningsbesøg. 19. nuværende eller tidligere diagnose af ondartet sygdom, undtagen basalcelle eller pladefarve cellekarcinom i huden med fuldstændig excision og klar kanter eller behandling til muligvis livmoderhalskræft in situ. 20.Kendt aktiv tuberkulose.Deltagere med ubehandlet latent tuberkulose (LTB) vil ikke udelukkes, men vil blive evalueret af en infektiøs (I.D.) konsulent og kan blive berettiget til forsøg baseret på anbefalinger fra infektiøs sygdomskonsulent. 21. Historie om opportunistiske infektioner. 22.Deltagere med aktiv nyre- eller centralnervesystemsygdom eller høj aktivitet niveau i ethvert organsystem (undtagen ledd) i ESSDAI. 23.væsentlig svækkelse af større organfunktion (lunge, hjerte, lever, nyre) eller andre betingelse om, at efterforskerens mening ville bringe deltagerne i fare sikkerhed efter eksponering for studiemedicinen. 24.kendt historie med arteriel eller venøs trombose eller med høj risiko for koagulationsforstyrrelse 25.Psykiatrisk sygdom eller historie med medicinsk manglende overholdelse, som studieteamet føler vil gør det usandsynligt, at patienten vil gennemføre undersøgelsen 26. ukontrolleret skjoldbruskkirtelsygdom ifølge PI eller medicinsk ansvarlig efterforsker. 27.Kendte allergiske reaktioner over for Tofacitinib eller dets komponenter 28. Behandling med et andet undersøgelsesmedicin / intervention inden for seks måneder. 29. nuværende rygere eller tobak inden for 3 måneder. ....

Køn:

Alle

Minimumsalder:

18 år

Maksimal alder:

75 år

Sunde frivillige:

Ingen

Samlet officiel
Efternavn Rolle tilknytning
Blake M Warner, D.D.S. Principal Investigator National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR)
Samlet kontakt

Efternavn: Getriz R Martin

E-mail: [email protected]

Beliggenhed
Anlæg: Status: Kontakt: National Institutes of Health Clinical Center For more information at the NIH Clinical Center contact Office of Patient Recruitment (OPR) 800-411-1222 TTY8664111010 [email protected]
Placeringslande

United States

Verifikationsdato

2021-04-06

Ansvarlig part

Type: Sponsor

Nøgleord
Har udvidet adgang Ingen
Antal våben 2
Arm Group

Etiket: Placebo group

Type: Placebo Comparator

Beskrivelse: Receiving placebo

Etiket: Emner med SS

Type: Eksperimentel

Beskrivelse: Modtagelse af tofacidinib

Info om studiedesign

Tildeling: Tilfældigt

Interventionsmodel: Parallel opgave

Primært formål: Behandling

Maskering: Firdobbelt (deltager, plejeleverandør, efterforsker, resultatassessor)

This information was retrieved directly from the website clinicaltrials.gov without any changes. If you have any requests to change, remove or update your study details, please contact [email protected]. As soon as a change is implemented on clinicaltrials.gov, this will be updated automatically on our website as well.

Clinical Research News